Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_b3b391993aa11d06883434b91cbc52b2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/index.php on line 22
Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai - Informacija kreditoriams - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS
bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI DĖL KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ FORMOS PILDYMO

Ar man reikia pateikti reikalavimą?
Jeigu manote, kad bankas SNORAS yra skolingas Jums pinigų, turėtumėte pateikti reikalavimą.

Kokios yra reikalavimo nepateikimo pasekmės?
Jeigu Jūs nepateiksite reikalavimo, jums nebus grąžinamos lėšos, kuomet bankroto procese bus tenkinami kreditorių reikalavimai.

Kada aš turiu pateikti reikalavimą?
Visi reikalavimai privalo būti pateikti raštu iki 2012 m. vasario 10 d.

Kur aš turiu pateikti reikalavimą?
Visi reikalavimai turi būti siunčiami į centrinę banko SNORAS būstinę:
Adresatas: Kreditorinių reikalavimų grupė
AB Bankas SNORAS (bankrutuojantis)
A. Vivulskio g. 7,
LT-03221 Vilnius
Lietuva

arba įteikti centrinėje būstinėje ar bet kuriame filiale, kuriame teikiama su kreditorinio reikalavimo pateikimu susijusi informacija.

Kaip aš turiu pateikti reikalavimą?
Teisės aktai nenustato specialios kreditorinių reikalavimų pateikimo formos. Nepaisant to, atsižvelgiant į šios bankroto bylos mastą, ir kurioje bus pateikta tūkstančiai reikalavimų, kreditoriams rekomenduotina naudoti specialią formą, taip padedant supaprastinti kreditorinių reikalavimų priėmimo ir tvirtinimo procesą.
Kreditoriai turi teisę pateikti reikalavimus jų pačių pasirinkta forma. Tokie reikalavimai bus priimami ir turės tokią pačią reikšmę kaip ir reikalavimai, pateikti naudojant rekomenduojamą formą.
Bet kuriuo atveju, kreditoriniai reikalavimai turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti įgalioto asmens. Jeigu reikalavimas yra pasirašytas kreditoriaus atstovo, prie jo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę pasirašyti tokį dokumentą.

Aš esu susirūpinęs, jog mano reikalavimo suma gali nebūti 100% tiksli, kadangi aš nežinau savo sąskaitos likučio ir todėl negaliu apskaičiuoti man priklausančių palūkanų dydžio. Ar tai įtakos mano reikalavimą?
Gavus kreditorinį reikalavimą, jis bus patalpintas į Banko sistemą. Patalpinus reikalavimą į Banko sistemą, Bankroto administratoriaus komanda tikrins atitiktį tarp reikalavime ir Banko įrašuose esančių sumų ir atradus netikslumų tarp kreditoriaus reikalavime nurodytų ir Banko įrašuose esančių sumų, Bankroto administratorius stengsis suderinti netikslumus tam, kad užtikrintų, jog būtų patvirtinta teisinga reikalavimo suma. Esant būtinybei, teisinga palūkanų suma bus pridėta.

SPECIALIEJI KLAUSIMAI
1. Kur aš galiu sužinoti tikslią savo reikalavimų sumą, buvusią 2011 m. gruodžio 7 d.?
Reikalavimai bus grindžiami esminiais Banko ir kreditoriaus dokumentais. Nors kreditorius turi pareigą pagrįsti savo reikalavimą, daugumoje atvejų jo reikalavimas atitiks jo vardu atidarytoje sąskaitoje esančius duomenis. Siekiant sužinoti savo reikalavimo sumą, naudingu šaltiniu gali būti:
• Sąskaitų ir indėlių išrašai
• Internetinė bankininkystė
• Telebankininkystė
• Filialai – jie bus atidaromi tam, kad kreditoriams būtų pateikiami sąskaitų išrašai ir suteikiama pagalba pildant reikalavimų formas. Informacija apie atidarytus padalinius ir jų darbo valandas bus pateikiama internetiniame tinklalapyje www.snoras.com.
 
2. Ar nebus atmetami reikalavimai, kuriuose nurodytos sumos yra neteisingos? Ar Bankas patikrins pateiktą informaciją?
Bankroto administratorius turi vieną mėnesį laiko nuo 2012 m. vasario 10 d. nurodyti su kuriais kreditorių reikalavimais jis sutinka. Bankroto administratorius tikrins atitiktį tarp reikalavime ir Banko įrašuose esančių sumų ir atradus netikslumų tarp kreditoriaus reikalavime nurodytų ir Banko įrašuose esančių sumų, Bankroto administratorius susisieks su kreditoriumi dėl abiejų balansų suderinimo, siekiant užtikrinti, jog būtų patvirtinta teisinga reikalavimo suma.

3. 3 formos dalyje įrašoma kreditorinio reikalavimo suma turėtų būti pateikta žodine ar skaitmenine išraiška?
“Suma” turi būti rašoma skaičiais.

4. Kurie laukeliai turėtų būti pildomi banko korespondento? Ar paragrafas 3.1. turėtų būti pildomas banko korespondento?
Bankai korespondentai turi užpildyti formos 3.3. dalį „Kiti reikalavimai“ ir 5 dalyje pateikti pastabas.

5. Jeigu nesu gavęs draudimo išmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą (įskaitant ir visus indėlius, susijusius su neįregistruota akcijų emisija ar neišleista obligacijų emisija, patikėtinio sąskaitas ar dėl kitų priežasčių) arba jeigu aš ginčiju gautą (ar negautą) sumą Indėlių draudimo fonde, ar turiu pateikti kreditorinį reikalavimą? Ar tai gali turėti įtakos mano pretenzijai Indėlių draudimo fondui?
Jeigu manote, kad Jums priklauso išmoka pagal Indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą ir jums buvo išmokėta ne visa išmoka, kurią, Jūs manote, buvo privalu išmokėti, Jūs turite užpildyti kreditorinio reikalavimo formą.
Jeigu manote, kad Jums priklauso draudimo išmoka, kreditorinio reikalavimo formos užpildymas ir pateikimas neturės įtakos Jūsų pareikštai pretenzijai dėl išmokos išmokėjimo pagal Indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams įstatymą. Bankas vertindamas kreditorinius reikalavimus turi teisę naudoti informaciją, pateiktą Indėlių draudimo fondo. Kreditoriai negali pateikti reikalavimo dėl tokios apdraustos sumos, kuri jam jau buvo kompensuota.

6. Ką man daryti, jeigu aš jau išsiunčiau reikalavimą dėl išmokos Indėlių draudimo fondui? Ar man vis tiek reikia pildyti kreditorinį reikalavimą?
Jeigu Jūs esate pateikę reikalavimą dėl išmokos Indėlių draudimo fondui, Bankas jau analizuoja Jūsų prašymą. Nepaisant to, jeigu Jūs negavote išmokos, rekomenduotina atskirai užpildyti kreditorinio reikalavimo formą ir pateikti ją Bankroto administratoriui tam, kad jis turėtų visą galimą informaciją apie jūsų reikalavimą. Bankas vertindamas kreditorinius reikalavimus turi teisę naudoti informaciją pateiktą Indėlių draudimo fondo.

7. Ar reikia pildyti kreditorinio reikalavimo formą, jeigu pinigai buvo sumokėti už akcijų emisiją, kuri nebuvo įregistruota? Jeigu taip, kuri formos dalis turi būti pildoma?
Taip, formos 3.3. dalis “Kiti reikalavimai” bei pateikite pastabas ar komentarus formos 5 dalyje.

8. Ar reikia pildyti kreditorinio reikalavimo formą, jeigu pinigai buvo sumokėti už Banko obligacijas? Jeigu taip, kuri formos dalis turi būti pildoma?
• Įregistruotos obligacijos
Jeigu kreditorius buvo įregistruotas kaip obligacijų savininkas ir obligacijos buvo pateiktos kreditoriams, pildoma formos 3.1. dalies laukelis “Obligacijos”.
• Neregistruotos obligacijos
Jeigu kreditorius sumokėjo už obligacijas, tačiau jų negavo, jis turi tai aiškiai nurodyti formos 5 dalyje, o taip pat užpildyti formos 3.3 dalį.

9. Kaip pildyti formos 3.1. dalį, jeigu indėliai/obligacijos/indėlių sertifikatai/einamosios sąskaitos yra skirtingomis valiutomis?
Jeigu indėliai/obligacijos/indėlių sertifikatai/einamosios sąskaitos buvo laikomi ta pačia arba skirtingomis valiutomis, kreditoriai turėtų:

• Naudoti kreditorinio reikalavimo formą kaip santrauką bei prie formos pridėti priedą, kuriame būtų detalizuojamas kiekvienas indėlis, sąskaita ir t.t.
• Parsisiųsti ‘word’ formato formą, esančią internetiniame tinklalapyje adresu www.snoras.com ir atitinkamai padidinti reikalingų laukelių skaičių.

10.  Ar indėlių/obligacijų/indėlių sertifikatų sutarčių kopijos turėtų būti pateikiamos kartu su kreditoriniu reikalavimu? Kas turėtų būti pateikta, jeigu kreditorius teikia reikalavimą dėl lėšų einamojoje sąskaitoje? Kas nutiks kreditoriniui reikalavimui, jeigu dokumentai nebus pateikti?
Kreditorius turi pateikti dokumentus pagrindžiančius jo reikalavimą. Pridėtos dokumentų kopijos bus naudingos reikalavimų derinimo procese. Nepaisant to, Bankroto administratorius tikrins kreditoriaus reikalavime pateiktą sumą su Banko sistemoje esančiais įrašais; neturėtų kilti keblumų tais atvejais, kuomet kreditorius turi savo vardu atidarytą sąskaitą. Jeigu bus reikalingi papildomi reikalavimą pagrindžiantys įrodymai, Bankroto administratorius paprašys kreditoriaus tokios papildomos informacijos.

11. Kaip man apskaičiuoti mano reikalaujamas palūkanas?
Jeigu Jūs neturite informacijos apie Jums priklausančias palūkanas arba negalite jų apskaičiuoti, Bankas apskaičiuos Jums priklausančių palūkanų sumą remiantis sutartyje nurodyta palūkanų norma.
Jeigu galite pats pasiskaičiuoti Jums priklausančių palūkanų sumą, turite jas skaičiuoti kiekvieno produkto atžvilgiu. Pirmoji palūkanų skaičiavimo diena yra diena, kurią Jūs negavote palūkanų iš banko, o palūkanų skaičiavimo paskutinė diena yra 2011 m. gruodžio 7 d. (bankroto bylos iškėlimo diena).
Jūsų patogumui, pateikiame banko SNORAS išplatintų indėlių sertifikatų ir obligacijų sukauptų palūkanų, kurias reikia įtraukti pateikiant kreditorius reikalavimus bankui, apskaičiavimo instrukciją:
Indėlių sertifikatų palūkanų apskaičiavimas
Indėlių sertifikato emisijos numerį ir valiutą rasite Indėlių sertifikato įsigijimo sutarties antrame paragrafe. Sutartyje nurodyta indėlio sertifikato vertė dauginama iš Vienam vienetui sukauptos palūkanų sumos, nurodytos
lentelėje, ir apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio.
Pvz. įsigijus 21 000 LTL vertės indėlio sertifikatą iš emisijos Nr. 75(LTL): 21 000 x 0,02595068 = 544,96 LTL
Obligacijų palūkanų apskaičiavimas
Emisijos numerį ir ISIN kodą rasite Obligacijų pasirašymo sutarties punkte 1.1. Sutarties punkte 1.2 nurodytą obligacijų skaičių padauginkite iš Vienam vienetui sukauptos palūkanų sumos, nurodytos
lentelėje, ir apvalinkite iki dviejų skaičių po kablelio.
Pvz. įsigijus 170 vnt. obligacijų emisijos Nr. 3, LT0000410383:170 x 2,093151 = 355,84 LTL 

12. Kaip reiktų pateikti reikalavimą bendrasavininkiams?
Kelis asmenys gali pateikti vieną reikalavimą, pasirašytą vieno bendrasavininkio ar abiejų bendrasavininkių.

13. Ar galiu reikalauti palūkanų už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 7 d.?
Ne. Remiantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 str. 3 d. 3 p., nuo 2011 m. gruodžio 7 d. yra nutraukiamas palūkanų už visas banko prievoles, skaičiavimas.

14. Kaip kreditorius turėtų užpildyti formos 3.2. dalį, jeigu reikalavimų dėl prekių/paslaugų skaičius viršija laukelių skaičių?
Kreditorius gali parsisiųsti ‘word’ formato formą, esančią internetiniame tinklalapyje adresu www.snoras.com ir atitinkamai padidinti reikalingų laukelių skaičių arba pridėti prie formos priedą, kuriame būtų detalizuojama informacija.
Formos 3.2. viršutinėje dalyje reikalaujama, kad kartu su šios rūšies reikalavimu būtų pateikiamos dokumentų, pagrindžiančių minėtą reikalavimą, kopijos. Mes tikimės, kad šios kategorijos kreditoriai kartu su reikalavimu pateiks ir sąskaitos išrašus, kuriuose atsispindi visos neapmokėtos sąskaitos, bei neapmokėtų sąskaitų kopijas.

15. Ar kreditoriai turi pateikti reikalavimą, jeigu jų prekės/paslaugos buvo tiekiamos bankui po 2011 m. gruodžio 7 d. (t.y. nuomos, elektros, apsaugos paslaugos)?
Kreditorius turi pateikti reikalavimus už prekes ir paslaugas, kurios buvo suteiktos iki 2011 m. gruodžio 7 d. Šie reikalavimai bus pripažinti kreditoriniais reikalavimais. Reikalavimai, atsirandantys, po 2011 m. gruodžio 7 d. gali būti pripažintos administracinėmis išlaidomis ir tiekėjai turėtų susisiekti su Bankroto administratoriumi.

16. Jeigu Bankui paslaugas teikė trečiasis asmuo, tačiau perdavimo-priėmimo aktas / sutartis nebuvo pasirašyta ir pinigai jam nebuvo sumokėti, ar jis turi pildyti kreditorinio reikalavimo formą suteiktų paslaugų sumai?
Taip, kreditorius turi užpildyti formą ir prie jos pridėti priėmimo-perdavimo akto / sutarties kopijas. Kreditorius turėtų trumpai apibūdinti savo reikalavimo pobūdį trumpai apibūdinti formos 5 dalyje.  Bankroto administratorius peržiūrės pateiktą informaciją ir įvertins ar kreditoriaus reikalavimas yra pagrįstas.

17. Formos 3.5 dalyje turi būti nurodyta galutinė kreditorinio reikalavimo suma. Kaip turi būti konvertuojamos reikalavimo sumos iš skirtingų valiutų į litus?
Kreditoriai savo reikalavimus turi nurodyti ta valiuta, kuri yra nurodyta sutartyse. Šiame etape nėra reikalaujama užsienio valiutas konvertuoti į litus, tačiau reikalavimų sumos bus konvertuojamos į litus remiantis Lietuvos Banko kursu, buvusiu 2011 m. gruodžio 7 d., kuris yra skelbiamas Lietuvos banko internetiniame tinklalapyje http://www.lbank.lt/.

18. Kokiais atvejais reikia pildyti formos 3.3.  dalį (Kiti reikalavimai) ir formos 5 dalį (Reikalavimo apibūdinimas, kita informacija)?
Formos 3.3 dalis turi būti pildoma tais atvejais, kai jūsų reikalavimas nepatenka į reikalavimų, nurodytų formos 3.1 ir 3.2 dalyse, rūšis.
Visi kreditoriai privalo užpildyti  formos 5 dalį ir pateikti trumpą jų reikalavimų apibūdinimą, pavyzdžiui „Nuomotojas, kurio patalpose yra 2 taupomieji skyriai ir 3 bankomatai“ arba „biuro reikmenų tiekėjas“.
Prašome formos 5 dalyje taip pat pateikite kitus komentarus arba pastabas, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi. Jeigu formoje neužtenka vietos Jūsų komentarams/pastaboms, pridėkite papildomą informaciją prie formos.

19. Kokiais atvejais reikia pildyti formos 4 dalį?
Formos 4 dalis “Užtikrinti reikalavimai“ turi būti pildomi tų kreditorių, kurie turi prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (pvz. įkeitimas, hipoteka, finansinis įkeitimas ir t.t.), išduotas Banko Kreditorių naudai. Tai reiškia, kad Bankas, pavyzdžiui, kreditoriaus naudai įkeitė/nustatė hipoteką savo turtui.
Kreditorius turi trumpai nurodyti užtikrinimo priemonę ir trumpai ją apibūdinti. Kreditorius turi pateikti tokios užtikrinimo priemonės kopiją (pvz. Hipotekos lakšto kopiją).

20. Kur galima rasti informaciją apie tikslias iš Valstybinės įmonės “Indėlių ir investicijų draudimas” gautas išmokas?
Jums reikėtų patikrinti banko sąskaitą, į kurią buvo pervesta indėlio draudimo išmoka.

21.  Aš esu buvęs akcininkas. Ar aš turiu pateikti kreditorinį reikalavimą?
Taip.

22.  Mano indėlio sertifikato ar terminuoto indėlio terminas baigėsi prieš 2011 m. gruodžio 7 d. Ar man reikia nurodyti investuotą sumą ir sukauptas palūkanas atskirai?
Ne, nurodykite visą sumą kaip savo pagrindinį reikalavimą. Pažymime, kad netgi jums neteisingai paskirsčius sumas tarp formos 3.1 ir 3.4 dalių, tai neturės įtakos jūsų reikalavimui.

23. Kokią sumą turėčiau nurodyti kreditoriaus reikalavimo punkte 3.1, jei mano turėtas indėlis buvo didesnis nei išmokėta suma iš VĮ"Indėlių ir investicijų draudimas"?
3.1 punkte "Informacija apie bankrutuojančiam AB bankui SNORAS keliamus reikalavimus" ir 3.5 punkte "Bendra kreditoriaus reikalavimo suma" pildoma 2011-12-07 dienai turėta suma (iki išmokų gavimo pagal draudimo įstatymą).
Jei esate pateikęs kreditoriaus reikalavimą 2011-12-07 turėtos sumos ir išmokėtos pagal indėlių draudimą sumos skirtumui, toks kreditoriaus reikalavimas taip pat bus priimamas ir traktuojamas teisingu.

24. Ar 6 punkte „Kreditoriaus sąskaita kitoje kredito įstaigoje" galima nurodyti užsienio banko sąskaitos numerį?
Taip, galima nurodyti užsienio banko sąskaitos numerį, bet visos išmokos bus vykdomos litais.

25. Ar 6 punkte „Kreditoriaus sąskaita kitoje kredito įstaigoje" galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį (pvz. sutuoktinio)?
Taip, galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį, jei kreditoriaus reikalavimą užpildo ir pasirašo pats kreditorius arba jo įgaliotas asmuo.

AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b3b391993aa11d06883434b91cbc52b2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0