Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_a678e7a85213d9c4263413daf0ed1523, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/index.php on line 22
Atsakymai į Kreditorių susirinkimo metu pateiktus klausimus - Informacija kreditoriams - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS
bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Pirmasis etapas:  2012 m. birželio 12 d. kreditorių susirinkime pateikti klausimai

1. Kokios banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo priežastys?
Šiuo metu šis klausimas yra tyrimų objektas. Remiantis iki šiol gautomis išvadomis, nustatyta, kad banko „Snoras“ finansiniuose įrašuose buvo užfiksuota nemažai turto, kuris iš tikrųjų nepriklausė bankui „Snoras“. Pagrindinės priežastys, dėl kurių susidarė tokia situacija, buvo šios:
•    banko „Snoras“ finansiniuose įrašuose buvo nurodyta, kad tam tikras turtas priklausė „Snorui“, tačiau šis turtas buvo perleistas trečiosioms šalims;
•    banko „Snoras” pinigai ir turtas buvo pateikti įkeitimui užtikrinti paskolas suteiktas trečiosioms šalims, kurios manoma kad buvo susijusios su svarbiausiais banko „Snoras“ asmenimis, bet to nebuvo pažymėta apskaitoje. Kai bankui „Snoras“ buvo pradėta bankroto procedūra, trečiųjų šalių bankai nukreipė išieškojimą į įkeistą turtą, todėl patyrėme labai didelių nuostolių; ir
•    kai kuris turtas buvo įsigytas už kainą ženkliai didesnę nei rinkos kaina ir įrašytas į apskaitą šia didesne verte, dėl ko balanse buvo rodoma nepagrįstai didelė šio turto vertė.
Manoma, kad didžiojoje šių sandorių dalyje dalyvavo buvę banko „Snoras“ didieji akcininkai ar su jais susijusios šalys. Daugiau informacijos rasite banko „Snoras“ tinklalapyje pateiktoje 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje.
Ir toliau tiriame šiuos ir daugelį kitų sandorių, sudarytų iki bankroto bylos bankui iškėlimo. Daugiau informacijos, susijusios su šiuo klausimu, pateiksime, kai tik galėsime.

2. Kokią dalį sumos, dėl kurios pateikiau kreditorinį reikalavimą, galiu tikėtis atgauti? Kokio dydžio suma man galėtų būti grąžinta?
Atsižvelgiant į esamus neaiškumus, per anksti teikti tikslius vertinimus dėl to, ar kreditoriams bus mokamos sumos, dėl kurių pateikti reikalavimai, ir dėl to, kada jos bus mokamos.
Paminėtina, kad pagrindiniai veiksniai, lemiantys sumų kreditoriams išmokėjimą, apžvelgiami 2012 m. birželio 12 d. ataskaitos, paskelbtos banko „Snoras“ tinklapyje, 5 skyriuje. Tarp jų:
•    sumos, gautos iš paskolų portfelio (tai yra pagrindinis banko „Snoras“ turtas);
•    sumos, atgautos už iš banko „Snoras“ neteisėtai pasisavintą turtą; ir
•    sumos, gautos iš kito banko „Snoras“ turto.  
Atskirų kreditorių susigrąžinamų sumų dydis taip pat priklausys nuo kreditoriaus vietos kreditorių eilėje, kurią nustato įstatymai.

3. Kada bus vykdomi mokėjimai pagal kreditorių reikalavimus bankroto procese?
Šiuo metu per anksti tiksliai numatyti, kada ir apskritai ar kreditoriams bus vykdomi mokėjimai, tačiau žinoma, kad artimoje ateityje jie nebus vykdomi. Mokėjimai gali būti pradėti vykdyti tik tada, kai bankroto byloje prasidės likvidavimo etapas, kuris gali būti pradėtas tik teismo nurodymu. Didžiąją banko „Snoras“ turto dalį sudaro paskolų portfelio lėšos. Šiuo metu paskolos renkamos, tačiau paskolų portfelį sudaro skolos bankui „Snoras“, kurios yra mokėtinos ateityje. Tai, po kiek laiko bus pradėti mokėjimai kreditoriams, priklausys nuo kreditorių komiteto sprendimo parduoti ar laikyti paskolų portfelį.
Bet kokiu atveju Bankroto administratorius mano, kad užtikrinimo priemonių neturintiems kreditoriams mokėjimai nebus atliekami mažiausiai dvejus ateinančius metus. Tačiau tai nereiškia, kad Bankroto administratorius mokėjimus vykdys net ir po dvejų metų, nes tai priklausys nuo esamos situacijos. Net jeigu jie ir būtų atliekami, galimi tolimesni atidėjimai.

4. Kaip kreditoriams bus grąžinamos skolos, t. y. kaip nustatomas kreditorių eiliškumas?
Kreditorių eiliškumas vykdant bankroto procedūrą nustatytas teisės aktuose. Pagal bendrąją taisyklę numatytą įstatyme kreditorių reikalavimai yra tenkinami tokia tvarka:
a)    darbuotojų pateikti reikalavimai dėl su darbo santykiais susijusių sumų;
b)    valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimai;
c)    mokesčiai, valstybinio draudimo įmokos ir valstybės garantuotos paskolos;
d)    kreditorių, neturinčių užtikrinimo priemonių, reikalavimai;
e)    reikalavimai dėl subordinuotųjų paskolų (ir tam tikrų subordinuotųjų vertybinių popierių);
f)    reikalavimai dėl subordinuotųjų vertybinių popierių;
g)    akcininkų, turinčių kvalifikuotą akcijų dalį, reikalavimai (bet kokių kreditorinių reikalavimų atžvilgiu), banko valdybos narių ar stebėtojų tarybos narių ir administracijos vadovų reikalavimai.
Visi tos pačios kategorijos reikalavimai bus tenkinami lygiaverčiai (pari-passu).
Daugiau informacijos apie kreditorių eiliškumą pateikta 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje, paskelbtoje banko „Snoras“ tinklalapyje.

5. Ar bus paskirtas naujas kreditorių komitetas, jei Konstitucinis Teismas pakeis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimo tenkinimo eiliškumą?
Kreditorių susirinkimo sprendimas sudaryti kreditorių komitetą yra priimtas pritarus kreditoriams, kurių patvirtintų reikalavimų suma pagal vertę sudaro daugumą. Kreditorių susirinkime kreditoriai balsavo ne pagal kreditorinių reikalavimų eiliškumą, bet tik pagal vertę (ar dydį). Nemanoma, kad Konstitucinio Teismo sprendimas dėl reikalavimų eiliškumo galėtų turėti kokios nors įtakos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinto reikalavimo dydžiui (kadangi byla susijusi tik su reikalavimų eiliškumu). Todėl Bankroto administratorius nemano, kad Konstitucinio Teismo sprendimas kaip nors paveiks kreditorių komiteto sudėtį. 

6. Kokia dabar bylinėjimosi dėl pinigų, sumokėtų už neišleistas banko „Snoras“ akcijas, situacija?
Šis bylinėjimasis yra susijęs su pinigų, kurie buvo sumokėti bankui „Snoras“ už 2011 m. neišleistas akcijas, statusu. Šiuos klausimus dabar nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Teismas nuspręs, ar turi būti atlyginama asmenims, kurie sumokėjo šiuos pinigus, ar šie asmenys yra Snoro kreditoriai, neturintys užtikrinimo priemonių. Bylos nagrinėjimas dėl dalies šių reikalavimų įvyko 2012 m. birželio 7 dieną. Teismas nutartį skelbs 2012 m. birželio 27 dieną.

7. Kodėl Bankroto administratorius buvo paskirtas iš užsienio, o ne iš Lietuvos?
Bankroto administratoriumi Neilą Cooperį paskyrė Vilniaus apygardos teismas. Savo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarime teismas paaiškino, kodėl paskyrė tarptautinį bankroto administratorių. Tai aptarta ir 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje, kurią galima rasti banko „Snoras“ tinklalapyje. Teismo nurodytos priežastys iš esmės yra susijusios su pono Cooperio ankstesne patirtimi, dirbant su didelio masto tarptautiniais bankrotais. Vilniaus apygardos teismo sprendimą patvirtino ir Apeliacinis teismas.
Svarbu pažymėti, kad ši byla buvo pradėta Lietuvos teismuose, tačiau tai nėra įprasta bankroto Lietuvoje byla. Bankas „Snoras“ turi turto daugiau nei 40 šalių, o kreditoriai yra iš mažiausiai 53 skirtingų šalių. Kaip išsispręs skolų grąžinimo klausimas kreditoriams, iš dalies priklausys nuo to, kokios sumos bus surinktos iš banko „Snoras“ turto ir teisių įvairiose pasaulio šalyse. Bankroto administratorius aptars turto surinkimo strategiją su kreditorių komitetu, nes panašu, kad tai pareikalaus ilgų ir daug laiko reikalaujančių veiksmų. Daugiau informacijos rasite banko „Snoras“ tinklalapyje pateiktoje 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje.

8. Kas nustato, kiek mokama Bankroto administratoriui ir profesionaliems konsultantams?
Bankroto administratoriaus atlyginimą tvirtina kreditorių komitetas. Iki šiol jam nebuvo išmokėtas joks atlyginimas.
Administravimo išlaidas, įskaitant honorarus profesionaliems konsultantams, taip pat tvirtina kreditorių komitetas. Iki kreditorių komiteto išrinkimo, teismas sprendė dėl kai kurių administravimo išlaidų, įskaitant honorarus profesionaliems konsultantams. Iki šiol teismas priėmė dvi nutartis, patvirtindamas nustatytas tam tikrų administracinių išlaidų ir išlaidų konsultantams sumas.

9. Kodėl banke, kurį administruoja Bankroto administratorius, vis dar tebedirba banko „Snoras“ darbuotojai?
Bankas „Snoras“ yra didelė ir sudėtinga organizacija, kuriai funkcionuoti, net ir vykstant bankroto procesui, reikalingas didelis žmonių skaičius. Vertingiausias banko „Snoras“ turtas yra paskolų portfelis, kurį sudaro daugiau nei 100 000 paskolų. Didelis darbuotojų skaičius yra reikalingas tam, kad toliau būtų administruojamos šios paskolos ir kiekvieną dieną būtų įskaitomi tūkstančiai mokėjimų. Šie darbuotojai padeda užtikrinti, kad šio (ir kito) turto vertė būtų išlaikyta.
Nepaisant to, nuo bankroto proceso pradžios bendras banko samdomų darbuotojų skaičius gerokai sumažėjo. Prasidėjus bankroto procesui, banke dirbo 1385 žmonės, o šiuo metu dirba 392 žmonės. Darbuotojų poreikis yra nuolat vertinamas, siekiant užtikrinti, kad dirbtų tik reikiamas darbuotojų skaičius.

10. Ar žmonėms bus liepta grąžinti paskolas anksčiau laiko?
Ne. Daugeliu atvejų bankrotas neturi įtakos sutartiniams banko, kaip skolintojo, ir kliento, kaip skolininko, santykiams dėl paskolų. Todėl Bankroto administratorius nereikalauja, kad žmonės grąžintų paskolas anksčiau. Susitarimuose dėl paskolų, kuriuos sudarė skolininkas ir bankas „Snoras“, išdėstyti pagrindai, remdamiesi kuriais žmonės turi vykdyti mokėjimus, o įsipareigojimai mokėti įmokas tęsis ir ateityje. Tačiau Bankroto administratoriaus komanda dirba su klientais, kurie savanoriškai nori sumokėti savo paskolas anksčiau.

11. Kaip bus elgiamasi su banko „Snoras“ materialiuoju turtu, tokiu kaip automobiliai ir nekilnojamasis turtas? Ar jis bus parduotas? Jeigu taip, kada?
Ilgainiui bankui „Snoras“ priklausantis materialusis turtas bus parduotas. Tai bus padaryta, atsižvelgiant į bankroto teisės reikalavimus, kurie nustato kad pardavimai turi vykti arba privačiu susitarimu, arba skelbiant aukcioną, atsižvelgiant į turto pobūdį ir kreditorių komiteto nuomonę.
Tuo tarpu Bankroto administratoriaus komanda ėmėsi veiksmų, reikalingų norint apdrausti ir apsaugoti šį turtą iki kol prasidės banko likvidavimo procedūra bei bus gautas kreditorių komiteto pritarimas.

12. Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis numato, kad indėliams ir vertybiniams popieriams taikomas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Ar man bus sumokėta draudimo išmoka dėl banko „Snoras“ išleistų obligacijų ir indėlių sertifikatų?
Indėlių ir investicijų draudimas yra taikomas tik įstatyme aiškiai numatytais atvejais ir bet kokį sprendimą dėl mokėjimo priima VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, o ne bankas ar Bankroto administratorius.
Bankroto administratoriui žinoma, kad kai kurios banko indėlininkų ir investuotojų grupės dėl įvairių priežasčių neturėjo teisės gauti indėlių ir investicijų draudimo, todėl turi tik kreditorinį reikalavimą bankui.
Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje yra nuoroda į Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, tačiau joje numatoma, kad indėlių draudimas yra taikytinas tik Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytais atvejais.
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nurodoma, kad indėlių draudimas netaikomas banko išleistoms obligacijoms ir indėlių sertifikatams. Tačiau Bankroto administratoriui žinoma, kad kai kurie klientai ginčija tokią taikomą praktiką.

13. Kodėl 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje pateiktas tik 2011 m. gruodžio 7 d., o ne naujausias balansas?
Tik pradėjus bankroto procedūras, imtasi veiksmų, siekiant nustatyti banko balansą. Tačiau dėl daugelio banko „Snoro“ balanse pateikto turto ir lėšų dar vyksta svarbūs tyrimai ir skolų išieškojimo darbai. Todėl lieka daug neaiškumų dėl balanse nurodyto turto. Daug šių klausimų buvo aptarta tinklalapyje pateiktoje 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje, įskaitant klausimus dėl paskolų portfelį sudarančio turto vertės ir sandorių, sudarytų prieš banko veiklos sustabdymą (moratoriumą).
Paskyrus Bankroto administratorių tapo aišku, kad būtina padaryti ženklius atidėjinius dėl kai kurio turto, nurodyto ankstesniuose banko „Snoras“ finansiniuose įrašuose, vertės. Todėl Bankroto administratorius nusprendė, kad yra tinkama kreditoriams pateikti 2011 m. gruodžio 7 d. balansą pagal turimą informaciją ir analizę, kad kreditoriai galėtų geriau suprasti realią pradinę situaciją dėl turto. Banko „Snoras“ turto vertė bus svarbus veiksnys sąlygojantis skolų grąžinimą kreditoriams, todėl svarbu, kad ši informacija kreditoriams būtų paaiškinta.
2011 m. gruodžio 7 d. duomenys vis dar yra preliminarūs ir greičiausiai keisis vykdant bankroto procedūrą. Atnaujinta informacija kreditoriams bus teikiama, kaip susitarta tarp Bankroto administratoriaus ir kreditorių komiteto.

14. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia, kiek bus grąžinta kreditoriams?
Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindiniai veiksniai, lemiantys skolų grąžinimą kreditoriams apima:
•    paskolų portfelio realizavimą ir strategiją dėl paskolų portfelio pardavimo ar laikymo;
•    susigrąžintą turtą ir tyrimus dėl neteisėtai pasisavinto turto, įskaitant bylinėjimosi rezultatus;
•    turto pardavimo procesą, įskaitant mažųjų banko padalinių tinklą, lizingo verslą ir „Finasta“ grupę, taip pat materialųjį ir kitokį turtą;
•    kreditorių reikalavimų dydžius;
•    pretenzijas dėl nuosavybės teisių, kai kreditoriai teigia, kad jiems priklauso banko „Snoras“ turtas, o ne tik kreditoriniai reikalavimai bankroto procese; ir
•    tebepatiriamas išlaidas dėl bankroto bylos eigos.
Šie klausimai išsamiau išdėstyti raštu 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje, pateiktoje banko „Snoras“ tinklalapyje, ir toliau bus vertinami kartu su kreditorių komitetu.

15. Kiek kainavo išsinuomoti „Siemens“ areną kreditorių susirinkimui organizuoti?
„Siemens“ arena reikalauja, kad informacija apie renginio vietos nuomos kainą būtų laikoma konfidencialia. Tačiau Bankroto administratorius gali patvirtinti, kad 221 428 LTL vertės numatytas išlaidas susirinkimui organizuoti 2012 m. kovo 22 d. nutarimu patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Faktinė suma, kurią Bankroto administratorius sumokėjo už kreditorių susirinkimo sušaukimą, buvo ženkliai mažesnė nei buvo numatyta. Be to, susitarimuose dėl arenos buvo nuostata, kad išlaidos bus mažinamos, jei arena nebus pilnai užpildyta.
Pagrindines išlaidas susirinkimui organizuoti sudarė:
•    dalies „Siemens“ arenos nuoma ir draudimas;
•    tam tikros įrangos arenoje nuoma; ir
•    bilietai, išlaidos spausdinimui ir įrangai.
Didžioji dalis susirinkime dirbusio personalo buvo banko personalas, todėl jų darbas nepareikalavo papildomų išlaidų. Profesionalūs konsultantai taip pat padėjo organizuojant kreditorių susirinkimą, išlaidos jiems bus aptartos atskirai su kreditorių komitetu.
Reikėtų pažymėti, kad Įmonių bankroto įstatyme reikalaujama, kad bankroto administratorius suorganizuotų kreditorių susirinkimą ir pakviestų visus patvirtintus kreditorius jame dalyvauti. Bankas „Snoras“ turi apytikriai 17 300 patvirtintų kreditorių, tačiau nepaisant išankstinio registracijos proceso, nebuvo įmanoma iš anksto numatyti, kiek kreditorių iš tiesų dalyvaus susirinkime. Todėl buvo būtina išsinuomoti vietą renginiui Vilniuje, kad pakaktų vietos saugiam kreditorių susirinkimui, jei susirinkime nuspręstų dalyvauti daug kreditorių.

16. Ar galiu konvertuoti ar iškeisti savo banko „Snoras“ obligacijas į paskolą?
Ne, banko „Snoras“ obligacijos nenumato jokio konvertavimo ar kitokio keitimo į paskolas ar kitus instrumentus.

17. Kokia yra „Finastos“ pardavimo padėtis ir kiek bus gauta, įvykdžius šį pardavimą?
Bankroto administratorius pradėjo banko „Snoras“ finansinėje grupėje „Finasta“ turėtų akcijų pardavimo procesą. Apie pardavimą paskelbta viešai, tada informacija išsiųsta maždaug 90 susidomėjusių šalių ir su keliomis susidomėjusiomis šalimis pradėtos derybos. Bankroto administratoriaus komanda šiuo metu jau artėja prie šio pardavimo proceso pabaigos, o jam pasibaigus tikimasi, kad bus gautos lėšos atitinkančios turto buhalterinę vertę. Dėl laiko, kada bus pabaigtas šis procesas, bus tariamasi su kreditorių komitetu. Investicinio banko „Finasta“ pardavimo derybos yra konfidencialios, todėl atitinkamai Bankroto administratorius daugiau informacijos šiuo metu pateikti negali.

18. Kuriame dokumente ar įstatyme konkrečiai teigiama, kad indėlių savininkus galima laikyti kreditoriais ir kaip jie tampa kreditoriais?
Indėlio savininkas tampa kreditoriumi, nes indėlis reiškia banko įsipareigojimą grąžinti pinigų sumą, lygią laikyto indėlio sumai. Banko nemokumas reiškia, jog bankas „Snoras“ negali grąžinti to indėlio, todėl indėlio savininkas turi kreditorinį reikalavimą bankui atitinkamo indėlio sumai. Jeigu esate kreditorius ir turite reikalavimą bankui „Snoras“, tada galite pateikti šį reikalavimą kaip numatyta Lietuvos įstatymuose. 

19. Kokių veiksmų imamasi dėl neteisėtai pasisavinto turto?
Bankroto administratoriaus komanda šiuo metu nagrinėja sandorius, susijusius su turtu, kurio vertė yra apytikriai 1,7 mlrd. litų ir kuris, kaip manoma, buvo neteisėtai pasisavintas. Bankroto administratorius pradėjo teisinius procesus prieš tam tikrus asmenis ir Anglijos Aukštasis teismas jau išdavė pasaulinį turto arešto orderį, leidžiantį areštuoti p. Vladimiro Antonovo turtą, kurio vertė 492 mln. EUR. Šiems klausimams ištirti Bankroto administratorius bendradarbiauja, kiek tai yra reikalinga, su skirtingų šalių teisinėmis institucijomis. Buvo pradėtos teisinės procedūros Šveicarijoje siekiant susigrąžinti tam tikrą turtą. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje pateiktoje 2012 m. birželio 8 d. ataskaitoje.

20. Ar po to, kai bankui buvo paskelbtas bankrotas, į banką buvo pervestos kokios nors lėšos?
Bankroto administratorius (ir Laikinasis administratorius, kuris buvo paskirtas 2011 m. lapkričio 16 d.) buvo paskirtas viduryje darbo dienos ir tuo metu buvo vykdoma labai daug sandorių. Banko sistemų uždarymas yra sudėtinga procedūra, ypač tokio dydžio banko, kaip bankas „Snoras“. Jeigu kreditoriai turi specifinių klausimų, susijusių su (kitų nei paskolų aptarnavimo mokėjimai) sandorių vykdymu maždaug tuo metu, kai buvo paskirtas Laikinasis administratorius ar Bankroto administratorius, kviečiame juos susisiekti su Bankroto administratoriaus komanda.

21. Ar yra galimybė, kad kreditoriams (pvz., vyresnio amžiaus) mokėjimai būtų atlikti greičiau?
Ne. Visi mokėjimai dėl bankroto bus vykdomi pagal bankroto įstatymus ir pirmenybės tvarką išmokėjimų metu. Kaip minėta pirmiau, nėra jokių garantijų, kad liks lėšų ketvirtosios eilės kreditoriams.

22. Kada bus pradėti grąžinti pinigai už banko „Snoras“ išleistas obligacijas?
Kai obligacijos savininkas pateikė bankui „Snoras“ kreditorinį reikalavimą ir dabar yra kreditorius, jam bus mokama tuo pat metu, kaip ir kitiems užtikrinimo priemonių neturintiems kreditoriams. Tai taikoma, net jeigu obligacijos sąlygose teigiama, kad pinigai už obligaciją bus mokami ateityje. Kada bus vykdomi mokėjimai kreditoriams, jau atsakyta aukščiau.

23. Mes įsigijome obligacijų tik dėl to, kad mums sakė, jog jos apdraustos. Kas už tai atsakingas?
Bankroto administratorius vis dar nagrinėja paskutinės banko „Snoras“ obligacijų emisijos aplinkybes. Kaip nurodyta anksčiau, klausimus dėl obligacijų savininkų teisių į kompensaciją sprendžia VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a678e7a85213d9c4263413daf0ed1523, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0