Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_7c916bda2470367535ac11ee8f994762, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/index.php on line 22
Atsakymai į Kreditorių susirinkimo (vykusio 2012-06-12) metu Bankroto administratoriui pateiktus papildomus klausimus - Informacija kreditoriams - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS
bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Antrasis etapas. Kiti klausimai, gauti internete, kreditorių susirinkimo metu ir po kreditorių susirinkimo, į kuriuos Neilas Kuperis (Neil Cooper) neatsakė per kreditorių susirinkimą.

1.  Ar kreditoriams toliau bus teikiama naujausia informacija apie bankroto eigą ir kreditorių komiteto priimtus sprendimus? Jeigu taip, kada ir kaip ši informacija bus pateikta?
Bankroto administratorius dirbs kartu su kreditorių komitetu, kad nustatytų, kada ir kaip pateikti informaciją kreditoriams. Bankroto administratorius nuomone, naujausia informacija kreditoriams bus teikiama periodiškai, paskelbiant ją interneto tinklalapyje.
 
2.  Kodėl apskaičiuojant palūkanas buvo taikomi du būdai – indėlių palūkanos buvo apskaičiuotos iki 2011 m. lapkričio 24 d., o obligacijų  ir indėlių sertifikatų – iki 2011 m. gruodžio 7 d.?
 2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos bankas panaikino „Snoro“ licenciją ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl to pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą ši diena laikoma draudžiamojo įvykio diena. Remiantis šiuo įstatymu draudimo išmokos atitinkamiems asmenims apskaičiuojamos pagal indėlio ar įsipareigojimo sumą būtent šią dieną. Tad apdraustų indėlių palūkanos buvo apskaičiuotos iki 2011 m. lapkričio 24 d.
Kalbant apie neapdraustus „Snoro“ įsipareigojimus, įskaitant obligacijas ir indėlių sertifikatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 straipsnio 3 dalies 3 punkte, palūkanos kaupėsi toliau iki tos dienos, kai Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą (2011 m. gruodžio 7 d.).
 
3.  Kada bus tenkinami darbuotojų kreditoriniai reikalavimai?  
Mokėjimai kreditoriams gali būti pradėti tik po to, kai Vilniaus apygardos teismas bankroto byloje priims sprendimą likviduoti „Snorą“ ir patvirtins atsiskaitymų su kreditoriais planą.
Darbuotojų reikalavimai susiję su darbo santykiais yra tenkinami pirmąja eile. Todėl tikimasi, kad jeigu teismas patvirtins atsiskaitymų planą, darbuotojų reikalavimai bus patenkinti nedelsiant po patvirtinimo.
 
4.  Kodėl į „Snoro“ kreditorių komitetą buvo išrinkti būtent šie žmonės?
Komitetą pasiūlė valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“, šiam pasiūlymui kreditorių susirinkime, vykusiame 2012 m. birželio 12 d., pritarė kreditorių dauguma pagal turimų reikalavimų dydį. Neįmanoma į kreditorių komitetą įtraukti visų norinčiųjų, nes ši grupė turi būti nedidelė, kad jos darbas būtų kuo veiksmingesnis. Išrinkta grupė atstovauja daugumos kreditorių poziciją. Bankroto administratorius dirbs su šia grupe, kad patenkintų visų kreditorių reikalavimus ir interesus.
 
5.  Kokia eile yra tenkinami obligacijų savininkų reikalavimai bankroto procese?
Obligacijų savininkų reikalavimai yra tenkinami ketvirtąja eile, kartu su visais kitais kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti.
 
6.  Kodėl paskolos turi būti grąžintos?
Paskola yra įsipareigojimas, prisiimtas pagal sutartį tarp skolininko ir skolintojo – šiuo atveju „Snoro“. Nepaisant „Snoro“ bankroto, sutartinis įsipareigojimas galioja toliau, o paskolos turi būti grąžintos „Snorui“ pagal sutartas sąlygas. Kai kuriais atvejais, kai skolininkai turi indėlių banke „Snoras“, galima užskaita sumų, pilnai mokėtinų pagal paskolą, atžvilgiu (iki mažesniosios iš indėlio sumos arba maksimalios apdraustos sumos).
 
7.  Kokia pirmų trijų eilių kreditorių reikalavimų vertė bankroto procese?  
2012 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismo patvirtina trijų pirmų eilių kreditorių kreditorinių reikalavimų vertė – 3 818 944 673,02 Lt. Ši bendra suma apima žemiau nurodytas patvirtintų reikalavimų sumas:
• Pirmoji eilė - su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai – 9 220 763,40 Lt.
• Antroji eilė - valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“ – 3 798 635 112 Lt.
• Trečioji eilė - mokesčiai, valstybės draudimo įmokos ir paskolos, už kurias yra garantavusi valstybė – 11 070 797 Lt.
Patvirtintų reikalavimų vertė gali kisti, kai dėl ginčytinų reikalavimų teismas priims sprendimą arba ginčas bus išspręstas kitu būdu.

8.  Kodėl indėlio sertifikatas skiriasi nuo indėlio ir kodėl indėlių sertifikatai neapdraudžiami?
Indėlių sertifikatai yra apibrėžtos trukmės finansinės priemonės, kurias išleido „Snoras“ ir kurioms yra būdinga su tokiomis priemonėmis susijusi tam tikra rizika ir galima nauda, o įprasti banko indėliai gali būti grąžinti ir išmokėti, jų pareikalavus. Toks klasifikavimas reiškia, kad jiems yra taikomas skirtingas teisinis režimas ir reguliavimas. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad apdraustojo (pvz., šiuo atveju išleisti „Snoro“) indėlių sertifikatai nėra draudžiami.
 
9.  Koks buvo apsaugininkų, pasamdytų kreditorių susirinkimo apsaugai, atlygis?
Kad 2012 m. birželio 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime galėtų dalyvauti kuo daugiau kreditorių, bankroto administratorius turėjo užtikrinti, kad susirinkimas būtų saugus, nes buvo tikimasi, kad atvyks iki 17 300 dalyvių. Apsaugos grupę daugiausia sudarė „Snoro“ darbuotojai, dalis jų buvo arenos darbuotojai ir dar teko samdyti šiek tiek kviestinių darbuotojų. „Snoro“ darbuotojams ir didžiajai daliai kviestinių darbuotojų atlygis yra įtrauktas į mokėtinus atlyginimus, o arenos darbuotojų atlygis įskaičiuotas į bendrą arenos nuomos kainą. Dėl to sunku pasakyti konkrečią susirinkimo apsaugai užtikrinti skirtą sumą, tačiau išlaidos nebuvo didelės.
 
10.  Kaip elgsis bankroto administratorius, jeigu dabartiniai „Snoro“ kreditorių komiteto nariai atsistatydins ar bus pašalinti?
Bankroto administratorius veikia pagal įstatymus ir kreditorių interesų naudai nepriklausomai nuo to, kokia yra „Snoro“ kreditorių komiteto sudėtis. Su kreditoriais bus atsiskaitoma pagal galiojančius teisės aktus.
 
11.  Kokie kriterijai buvo taikomi, sprendžiant, kuriuos „Snoro“ darbuotojus palikti, kol bus vykdomas bankroto procesas, o kurių – ne?
Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, tik prasidėjus bankroto procedūrai,  visi „Snoro“ darbuotojai turėjo būti atleisti. Tada bankroto administratorius turėjo nuspręsti, kurių darbuotojų jam reikės, kad galėtų veiksmingai vykdyti bankroto procedūrą ir išieškoti banko turtą. Kad bankas galėtų veiksmingai funkcionuoti, reikėjo tik dalies banko darbuotojų. Bankroto administratorius iš naujo pasamdė darbuotojus būtinoms užduotims atlikti, sudarydamas su jais trumpalaikes sutartis, o sukurta nauja vidinė organizacinė struktūra atitiko tų funkcijų vykdymą. Bankroto procedūrai vykdyti vienose banko srityse darbuotojų reikėjo daugiau negu kitose. Pavyzdžiui, vertingiausias „Snoro“ turtas yra paskolų portfelis. Todėl reikėjo daugiau paskolų tvarkymo darbuotojų, kad jie padėtų bankroto administratoriui administruoti paskolas ir surinkti įmokas, kad būtų patenkinti kreditorių reikalavimai.
 
12.  Kodėl kai kurie aukštesnes pareigas einantys vadovai vis dar dirba banke?
Kad bankroto procedūra būtų vykdoma tinkamai ir būtų sėkmingai ieškomas banko turtas, reikalingas tam tikras banko darbuotojų skaičius. Kad būtų užtikrintas sklandus ir veiksmingas procesas, banke stengėmės išlaikyti atitinkamą vadovų skaičių, kad jie galėtų ne tik vadovauti darbo grupėms, atliekančioms šį darbą, bet ir dirbti su bankroto administratoriumi bei patarėjų komanda. Dirbančių vadovų skaičius yra nuolat peržiūrimas.
 
13.  Kiek darbuotojų dirba „Snoro“ bankroto procese? Kiek jiems bus sumokėta, kol bus vykdomas bankroto procesas?
Šiuo metu „Snore“ dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 1 400 (nuo bankroto procedūros pradžios) iki 370 dabar dirbančių darbuotojų, ir šis skaičius ir toliau mažės. Kol kas per anksti numatyti nuo kada darbuotojų nebereikės, todėl neįmanoma pateikti tikslaus vertinimo, kokia būtų visa suma, kuri bus išmokėta darbuotojams bankroto procedūros metu. Bankroto administratorius ir „Snoro“ kreditorių komitetas aktyviai kontroliuoja darbuotojų skaičių ir su tuo susijusias išlaidas ir toliau atidžiai vertins, koks jų skaičius yra būtinas, kad būtų užtikrinta, jog kreditoriai gautų didžiausią įmanomą naudą.
 
14.  Kokie yra „Snoro“ reikalavimai AS „Latvijas Krajbanka“ bankroto byloje? Kada tikitės gauti įplaukų pagal pateiktus reikalavimus?
Šiuo etapu manome, kad „Snoro“ reikalavimai dėl indėlių skirtinga užsienio valiuta AS „Latvijas Krajbanka“ siekia maždaug 1,3 milijono litų. Tačiau oficialus reikalavimas dar nebaigtas rengti ir nėra pateiktas. AS „Latvijas Krajbanka“ pateikė „Snorui“ reikalavimų už 69 milijonus litų, tačiau ši suma yra ginčijama. Atsižvelgiant į AS „Latvijas Krajbanka“ bankrotą, gali būti, kad iš 1,3 milijono litų nebus atgauta nieko, o jeigu ir bus, tai greičiausiai įvyks dar negreitai.
 
15.  Jeigu 96 proc. komercinių sutarčių galėjo būti nutraukta, ar tiriate, ar jos buvo sudarytos apgaulingai?
Vykdydamas bankroto procedūrą, bankroto administratorius nutraukė didelę dalį finansinių ir operacinių sutarčių, banko sudarytų iki bankroto ir kurios buvo nebereikalingos banko veiklai. Nutraukiant sutartis nebuvo vertinama, ar jos galėjo būti sudarytos apgaulingai. Sutartys buvo nutrauktos tam, kad būtų išsaugotos lėšos kreditoriams ir išvengta bereikalingų išlaidų. Šalia to, vykdydamas bankroto procedūrą ir kaip to reikalaujama pagal įstatymus, bankroto administratorius analizuoja banko sandorius sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo, ir prireikus jis kreiptųsi į teismą dėl sandorių, kurie prieštarauja banko tikslams arba dėl kurių bankas tapo nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Toks darbas dabar yra atliekamas ir vertinamas kaip labai reikšmingas.
 
16.  Ar susikaupusios klientų paskolų palūkanos bus atšauktos nuo „Snoro“ paskolų grąžinimo atnaujinimo?
Ne.
 
17.  Kokius sprendimus bankroto administratorius priėmė arba ketina priimti dėl tų įmonių, kurios šiuo metu restruktūrizuojamos ir kurių kreditorius yra bankas „Snoras“?
„Snoras“ toliau rinks paskolas ir prireikus imsis priemonių, kad nemokantys skolininkai įvykdytų savo įsipareigojimus. Kokios bus konkrečios priemonės, priklausys nuo kiekvieno atskiro atvejo, tačiau pagrindinis principas – sugrąžinti kuo daugiau lėšų „Snoro“ kreditoriams.
 
18.  Ar kreditoriai, susiję su „Žalgirio“ obligacijomis, bus vertinami kaip visi kreditoriai, nesuteikiant jiems pirmenybės, jeigu atitinkamos lėšos laikomos investicijų čekiais?
Obligacijų savininkai pagal eiliškumą yra ketvirti kartu su visais kitais kreditoriais, kurių reikalavimai yra neužtikrinti.
 
19.  Kodėl nebuvo išpirkti indėlių sertifikatai, kurių išpirkimo terminas suėjo per moratoriumą (veiklos sustabdymą) dar iki bankroto bylos „Snorui“ iškėlimo, ir kodėl nebuvo sumokėti pinigai investuotojams?
Pagal Bankų įstatymą nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki gruodžio 7 d. (bankroto bylos iškėlimo dienos) „Snorui“ buvo taikomas moratoriumas (buvo sustabdyta veikla). Moratoriumo (veiklos sustabdymo) metu „Snorui“ buvo leidžiama atlikti tik mokėjimus, galimus vykdyti pagal Bankų įstatymą ir Lietuvos banko nurodymus. Atitinkamai „Snorui“ nebuvo leidžiama apmokėti indėlių sertifikatų, kurių išpirkimo terminas suėjo moratoriumo metu. Visi indėlių sertifikatai, kurie liko nepadengti 2011 m. gruodžio 7 d., tapo kreditoriniais reikalavimais bankroto procese ir yra vertinami taip pat kaip visi kiti neužtikrinti reikalavimai (ir pagal eiliškumą yra ketvirti kartu su kitais kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti).
 
20.  Kodėl, atsižvelgiant į tai, kad vertybinių popierių pirkimo sutartyje aiškiai teigiama, kad lėšos yra apdraustos, tačiau jos nebuvo grąžintos?
Daugeliu atvejų klientai, nusipirkę iš „Snoro“ obligacijas ar indėlių sertifikatus, pasirašė dviejų tipų sutartis, t.  y. 1) bendrą susitarimą dėl paslaugų, teikiamų neprofesionaliems klientams (kurio bendrosios nuostatos apima įvairiausias „Snoro“ teikiamas banko paslaugas – ne tik obligacijas ir indėlių sertifikatus); ir 2) obligacijos ar indėlio sertifikato pirkimo susitarimą, būdingą tik šiam produktui.
Obligacijų ar indėlių sertifikatų pirkimo susitarimuose nenumatytas joks indėlio draudimas, taip pat nesiremiama Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu.
Bendrame susitarime dėl paslaugų, teikiamų neprofesionaliems klientams, nustatyta, kad „Snoro“ įsipareigojimai klientams yra draudžiami „pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas““. Tačiau Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta, kad indėlių draudimas netaikomas vertybiniams popieriams (pvz. obligacijoms ar indėlių sertifikatams). Obligacijų ir indėlių sertifikatų savininkai tampa kreditoriais bankroto procese, kurių reikalavimai yra tenkinami ketvirtąja eile, kartu su kitais neužtikrintais kreditoriais.
 
21.  Ar įmanoma susijusios įmonės paskolą įskaityti iš akcininko ar susijusio asmens indėlio (daugiau kaip 345  274 Lt)? Jeigu tai padaryti sutinka abi šalys, tai kokia bus tokios užskaitos procedūra?
Pagal Bankų įstatymo 85 straipsnio 4 dalį banko bankroto atveju numatyta galimybė atlikti indėlininko, kuris kartu yra ir banko paskolos gavėjas, reikalavimo užskaitą dėl banko reikalavimo indėlininkui dėl negrąžintos paskolos. Atitinkamai, kad galima būtų taikyti Bankų įstatyme numatytą užskaitą indėlininkas ir banko paskolos gavėjas turi būti tas pats asmuo.
Tokia užskaita galima tik tada, kai indėlis yra apdraustas, tačiau draudimas nėra mokamas (ar mažinamas) dėl to, kad indėlininkas turi paėmęs banko paskolą (pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą). Be to, užskaita negali viršyti 345 274  Lt.
 
22.  Kai banke „Snoras“ įmonė turi indėlį, viršijantį didžiausią galimą draudimo išmoką (t. y. 345  274 Lt), ar bus įmanoma viršijančios sumos užskaita, iš indėlio įskaitant neapmokėtus paskolų įsipareigojimus, kuriuos įmonė skolinga bankui „Snoras“?
Ne. Bankų įstatymo 85 straipsnio 4 dalyje numatyta užskaitos galimybė bankroto atveju yra ribota, taikoma tik sumos, neviršijančios didžiausios galimos draudimo sumos (ne didesnės negu 345 274 Lt), atžvilgiu. Visos kitos užskaitos bankroto atveju yra neleistinos pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, kuriame nustatyta, kad kai įsigalioja teismo nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti bet kokius finansinius įsipareigojimus (įskaitant užskaitas), kurie nebuvo įvykdyti iki bankroto bylos iškėlimo.
 
23.  Kada klientai, pasirašę (indėlio) dovanojimo sutartį, atgaus pinigus ar draudimo kompensaciją?
Dėl indėlio draudimo kompensacijos sprendžia valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Iki šios dienos bankas „Snoras“ peržiūrėjo daugybę dokumentų, susijusių su klientų indėlių perleidimu. Šie atvejai pateikti teismui, kad šis priimtų galutinį sprendimą, tačiau kol kas dar neįvyko nei vienas posėdis.
 
24.  Kada klientai gaus draudimo išmokas, jeigu įkeitė pinigus pagal garantijos sutartį (paskola už indėlį)?
Teisė į indėlio draudimą įkeistų indėlių atžvilgiu priklausys nuo konkrečių aplinkybių ir susitarimų susijusių su tomis įkeistomis lėšomis, įskaitant įkeitimui taikomas sąlygas ir susijusias garantijas. Dėl teisės gauti išmoką (ir jos sumokėjimo laiko) galiausiai sprendžia valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.
„Snoras“ turėjo dviejų rūšių indėlių įkeitimus:
a) indėliai, klientų pageidavimu įkeisti siekiant užtikrinti banko „Snoras“ garantijas trečiosioms šalims; ir
b) indėliai, įkeisti užtikrinti paskolas, kurias klientams išdavė „Snoras“. Pagal nustatytas sąlygas klientai neturi teisės susigrąžinti įkeistus indėlius, kol paskola nėra visiškai padengta.
Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ buvo pateikta įvairios informacijos apie kiekvienos iš šių kategorijų indėlius.
 
25.  Kada bus uždarytos visiškai atsiskaičiusių klientų sąskaitos?
Visiškai atsiskaičiusių klientų paskolų sąskaitos bus uždarytos, kai tik bus atsiskaityta už visus nesumokėtus likučius (už pagrindinę sumą, palūkanas, įmokas ir mokesčius); tai galima padaryti arba už juos sumokant, arba taikant užskaitą.
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7c916bda2470367535ac11ee8f994762, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0