Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_90ca39505886ddef3e476060a7402e50, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/index.php on line 22
Dažniausiai užduodami klausimai dėl įskaitymo taikymo - Informacija paskolų turėtojams - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS
bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Paskelbta 2012 m. sausio 31 d.

Dažniausiai užduodami klausimai: kaip bus taikomos naujos įskaitymo taisyklės


Bendroji dalis

2011 m. gruodžio 22 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Bankų įstatymo pakeitimus, kurių pagrindu tam tikrai banko kreditorių grupei (indėlininkams) galima taikyti įskaitymą.  Šie Bankų įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 dienos ir bus taikomi banko SNORAS bankroto procese.

Įskaitymo taisyklės taikytinos ne visiems banko indėlininkams. Taisyklės galioja tik tiems indėlininkams, kurie turi teisę gauti indėlio draudimo kompensaciją remiantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu. Įskaitymas bus taikomas netgi jeigu kompensacija priklauso, tačiau dar nebuvo išmokėta pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

Pagal įskaitymo taisykles leistina įskaityti kreditoriaus (indėlininko) turimas lėšas banke į  įsipareigojimus bankui, kurių terminas yra suėjęs (pavyzdžiui, suėję mokėjimai pagal paskolos sutarties mokėjimo grafiką). Suma, kurią galima įskaityti vadinama "įskaitytina suma". Maksimali galima įskaitytina suma yra iki 100 000 EUR (345 280 LTL) ir, atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas, gali būti įskaitomos tik tos sumos, kurių mokėjimo terminai yra suėję.

Įskaitymo procedūra nėra taikoma savaime. Remiantis patvirtintomis taisyklėmis klientas arba bankroto administratorius inicijuoja įskaitymo procedūrą. Bankroto administratorius, savo nuožiūra priimdamas sprendimą atlikti ar neatlikti įskaitymą, vertins reikalavimo administravimo kaštus bei atsižvelgs į savo pareigas kreditoriams.

Bankroto administratoriaus sprendimu, klientams, kurių sąskaitose turima lėšų suma neviršija 5.000 LTL ir kurie gali būti panaudoti įskaitymui (plačiau apie įskaitomas sumas skaitykite klausimo Nr. 2 atsakyme),  bus vykdoma automatinio įskaitymo procedūra nuo 2012 vasario 1 d. (ši data laikoma pirminio įskaitymo diena). Jeigu jūsų įskaitytina suma yra mažesnė nei 5.000 LTL,  jūs patenkate į klientų grupę, kuriems bus taikoma automatinio įskaitymo procedūra. Šiuo atveju jokių papildomų veiksmų jums atlikti nereikia. Po pirminio įskaitymo dienos patikrinkite savo lėšų likutį ir paskaičiuokite, ar bus reikalingos papildomos lėšos kitai paskolos įmokai sumokėti.

Naujosios įskaitymo taisyklės yra sudėtingos ir BAB SNORAS atvejis yra pirmasis kuomet jos bus taikomos. DUK dalyje siekiama išaiškinti kaip bankroto administratorius taikys įskaitymo taisykles  bei atsakyti į jums aktualius klausimus. Jeigu jūs perskaitysite šiuos DUK ir jums kils papildomų klausimų arba jūs nepageidaujate, kad jums būtų taikomas įskaitymas - prašome skambinti į banko kontaktų centrą arba atvykti į veikiantį banko padalinį.

1. Kaip galiu sužinoti, ar mano lėšos gali būti įskaitytos į mano paskolinius įsipareigojimus?
Jeigu Jums priklausė indėlio draudimo išmoka, tačiau Jūs negavote šios išmokos arba jos dalies  (iki 100.000 EUR arba 345.280 LTL) dėl Jūsų turimų finansinių įsipareigojimų bankui SNORAS, kaip nurodyta Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme (12 str. 1 d. 4 p.), Jums gali būti taikoma įskaitymo procedūra, o įskaityta suma bus išskaičiuota iš Jūsų kreditorinio reikalavimo.

2. Ką turiu daryti, kad man būtų pritaikytas įskaitymas? Ar turiu dėl to kreiptis į banką?

 • Tais atvejais, kai kliento sąskaitų likučių suma neviršija 5.000 LTL, įskaitymo procedūra bus taikoma bankroto administratoriaus sprendimu ir Jums nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Įskaityta suma atsispindės paskolos aptarnavimo sąskaitos ataskaitoje ir padengs paskolinius kliento įsipareigojimus, suėjusius 2012 m. vasario 1 d., bei paskesnius kliento įsipareigojimus jų mokėjimų dieną.
 • Klientai, kurių sąskaitų likučių suma yra didesnė nei 5.000 LTL ir kuriems nebuvo pritaikyta automatinė įskaitymo procedūra, turėtų kreiptis į bankroto administratorių. Įskaitymas tokiu atveju bus atliekamas klientui užpildžius "Įskaitymo formą", kuri patalpinta banko internetinėje svetainėje adresu www.snoras.com, arba kurią galite užpildyti banko filialuose. Užpildyta forma turi būti pateikta veikiančiuose banko padaliniuose arba išsiunčiama paštu adresu: Paskolų valdymo ir administravimo departamento direktorei dėl įskaitymo, AB bankas SNORAS, A. Vivulskio g. 7, LT - 03221 Vilnius. Bankui išnagrinėjus Jūsų prašymą dėl įskaitymo, įskaitytina suma bus matoma Jūsų paskolos aptarnavimo sąskaitos ataskaitoje.

3. Kaip galiu apskaičiuoti įskaitytiną sumą, juk nuo to priklauso, ar dėl įskaitymo turėsiu kreiptis į banką atskirai?

 • Jūsų įskaitytina suma gali būti apskaičiuota iš jūsų einamosios sąskaitos ir (arba) turimo indėlio sumos atėmus indėlių draudimo gautą išmoką. Detalesnė informacija pateikiama klausimo Nr. 4 atsakyme. Šią informaciją galite rasti prisijungę prie savo internetinės bankininkystės arba paskambinus nemokama telefono linija 8 800 27272 arba atvykite į veikiantį banko padalinį.

4. Kaip galiu sužinoti kokia įskaitytina suma man taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus?

Maksimali įskaitymui bei indėlių kompensacijai skirta suma pagal nustatytas indėlių draudimo taisykles negali viršyti 100,000 EUR (345 280 LTL). Jeigu jūs turite teisę į indėlių draudimo išmoką ir jei:

 • Jūs negavote jokios išmokos iš „Indėlių ir investicijų draudimo" dėl to, kad jūsų paskoliniai įsipareigojimai buvo didesni nei jūsų turimos lėšos, jūs turite teisę į pilną įskaitytiną sumą iki 345 280 LTL;
 • Jūs gavote tik dalį jums priklausančios išmokos iš „Indėlių ir investicijų draudimo", nes jūsų išmoka buvo sumažinta turimų paskolų banke SNORAS suma, jūsų įskaitytina suma bus lygi likusiai jūsų turimų lėšų sumai, neviršijančiai 345 280 LTL.
Jeigu jūs gavote pilną išmokos sumą 345 280 LTL iš „Indėlių ir investicijų draudimo", jums nebus taikomas įskaitymas. Dėl lėšų, viršijančių 345 280 LTL ir kurioms nebus pritaikytas įskaitymas, jūs turėtumėte užpildyti kreditorinį reikalavimą. Kreditorinio reikalavimo formą galite rasti banko internetinėje svetainėje. Užpildytą ir pasirašytą kreditorinio reikalavimo formą siųskite paštu adresu BAB bankas SNORAS, Vivulskio g. 7, LT-02331 Vilnius arba pateikite veikiančiuose banko padaliniuose.
NORIME PRIMINTI, KAD KREDITORINIUS REIKALAVIMUS REIKIA PATEIKTI IKI 2012 M. VASARIO 10 D.
Įskaitytinos sumos apskaičiavimo pavyzdžiai:
Pavyzdžiai (tūkst. Lt) 
 

Einamosios sąskaitos likutis (indėliai)

Išmokėta Indėlių draudimo suma

Paskolos likutis

Įskaitytina suma

Kreditorinio reikalavimo suma

Pavyzdys A

300

200

100

100

0

Pavyzdys B

500

300

200

45

155

Pavyzdys C

200

0

300

200

0

Pavyzdys D

500

345

100

0

155

* informacija, kokiu būdu bus atliekamas įskaitymas, pateikiama klausimo Nr. 6 atsakyme.


5. Kuriems mano turimiems įsipareigojimams bus taikoma įskaitymo procedūra?
Jūsų einamosios sąskaitos suma arba indėlis bus sudengiamas su turimais banko įsipareigojimais pagal nustatytą paskolos grąžinimo grafiką (bus dengiamos eilinės įmokos, priskaičiuotos palūkanos bei taikomi mokesčiai). Atkreipiame dėmesį, kad bankroto administratoriaus sprendimu nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. sausio 31 d. (imtinai) delspinigiai už pradelstus mokėjimus nėra skaičiuojami.
Įskaitymas bus taikomas tokia tvarka:

 • Pirmiausia bus įskaitomi kliento pradelsti įsipareigojimai, atsiradę pirminio įskaitymo dienai; jei klientas turi keletą pradelstų įsipareigojimų, pirmiausia bus įskaitomas seniausiai suėjęs įsipareigojimas; visais atvejais pirmiausia dengiamos palūkanos, o paskiau pagrindinė skolos suma.
 • Vėliau įskaitymas bus taikomas suėjus kliento įmokos mokėjimo pagal paskolos grąžinimo grafiką terminui.
 • Atkreipiame dėmesį, jeigu įskaitytinos sumos neužtenka, kad būtų įskaitytos visos eilinės įmokos, klientas turi toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal paskolos sutartyje numatytą paskolos mokėjimo grafiką ir sumokėti likusias įmokas.
 • Klientams, kurių įskaitytina suma yra pakankama praleistoms bei būsimoms paskolų eilinėms įmokoms, likusi nepanaudota suma bus matoma kliento paskolos aptarnavimo sąskaitos ataskaitoje ir jos bus įskaitomos į artimiausią įmoką, mokėtiną pagal paskolos mokėjimo grafiką.

6.  Kaip bus pritaikoma įskaitytina suma?
Įskaitytina suma bus įskaitoma į paskolinius įsipareigojimus pagal sutartyje numatytą paskolos mokėjimo grafiką.  LR įstatymai nustato, kad gali būti įskaitomos tik tos sumos, kurių mokėjimo terminai yra suėję (pavyzdžiui, suėję mokėjimai pagal paskolos sutarties mokėjimo grafiką). Atkreipiame dėmesį, kad pirmiausiai bus įskaitoma į kliento pradelstas (nesumokėtas) įmokas. Įskaičius į visus pradelstus skolinius įsipareigojimus, likusi nepanaudota įskaitytina suma bus naudojama įskaitymui į būsimas įmokas pagal paskolos mokėjimo grafiką.
Jeigu jus nesutinkate su pasiūlyta mokėtinų paskolinių įsipareigojimų įskaitymo tvarka, prašome susisiekite su mumis raštu iki 2012 m. vasario 12 d. adresu: Paskolų valdymo  ir administravimo departamento direktorei dėl įskaitymo,  AB bankas SNORAS, A. Vivulskio g. 7, LT - 03221 Vilnius.

7. Informacija SNORO Lizingo klientams
2011m. spalio mėn. bankas SNORAS įsigijo dalį SNORO Lizingo paskolų portfelio.  Dėl šio įsigijimo, klientai, kurie taip pat turėjo likučius einamosiose sąskaitose arba indėlius banke SNORAS, negavo pilnos išmokos iš „Indėlių ir investicijų draudimo" - jų išmoka buvo sumažinta neapmokėtos lizingo dalies suma. Klientai, priklausantys šiai grupei, netrukus iš banko gaus šią informaciją patvirtinančius laiškus.

 • Jeigu jūs patenkate į klientų grupę, kurie turi skolinių įsipareigojimų SNORO lizingui, bet neturi skolinių įsipareigojimų bankui SNORAS, įskaitytina suma bus įskaitoma į SNORO lizingo skolinius įsipareigojimus.
 • Jeigu jūs patenkate į klientų grupę, kurie turi skolinių įsipareigojimų SNORO lizingui ir bankui SNORAS, pagal nustatytą tvarką, įskaitytina suma pirmiausia bus įskaitoma į jūsų skolinius įsipareigojimus bankui SNORAS, ir tuo atveju, kai bus padengti minėti įsipareigojimai bus įskaitomi skoliniai įsipareigojimai SNORO lizingui.  Su kai kuriais SNORO lizingo klientais dėl įskaitymo susisieksime tiesiogiai.

Jei jūs turite papildomų klausimų arba norėtumėte kad jūsų mokėtinų paskolinių įsipareigojimų įskaitymo tvarka būtų pakeista, kreipkitės nemokama telefono linija 8 800 27272 arba atvykite į veikiantį banko padalinį arba susisiekite paštu adresu: Paskolų valdymo  ir administravimo departamento direktorei dėl įskaitymo,  AB bankas SNORAS, A. Vivulskio g. 7, LT - 03221 Vilnius.

8. Kokiu būdu bus konvertuojama valiuta, jeigu savo sąskaitose turiu likučius užsienio valiuta, ir/arba mano paskola išduota užsienio valiuta?

 • Jei jūsų sąskaitoje lėšos yra užsienio valiuta, kuriai galioja Indėlių įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (JAV doleriai, eurai, ES šalių narių ir Europos ekonominės erdvės šalių valiutos), įskaitymui naudojamas pinigų likutis bus konvertuojamas į litus naudojant oficialų 2011 m. lapkričio 24 d. kursą.
 • Jei paskolos yra išduotos bet kuria užsienio valiuta, sąskaitos likutis litais, kuris bus naudojamas įskaitymui, bus konvertuojamas į paskolos valiutą pagal oficialų tos dienos, kuomet mokėtina paskolos įmoka, kursą. Pirmiesiems įskaitymams 2012 m. vasario 1d. litai į paskolos valiutą bus konvertuojami šios dienos kursu. 
9. Kada galėsiu matyti įskaitytiną sumą?
Visiems klientams, kuriems bankroto administratoriaus sprendimu bus taikoma automatinė įskaitymo procedūra, įskaitytina suma bus matoma paskolos aptarnavimo sąskaitos ataskaitoje 2012 m. vasario 1 d. Šios lėšos bus panaudotos pradelstiems mokėjimams įskaityti, o einamieji mokėjimai bus įskaitomi vėliau, pagal paskolos mokėjimo grafiką.
Klientams, kurių turimų lėšų likutis yra didesnis nei 5.000 Lt., ir kurie pageidaus įskaitymo, įskaitytina suma bus naudojama įskaitymui po to kai bankas išnagrinės kliento prašymą dėl įskaitymo kliento prašymą dėl įskaitymo.

10. Ar galiu įskaitytiną sumą panaudoti išankstiniam daliniam arba pilnam paskolos apmokėjimui? Jei aš noriu refinansuoti paskolą, kaip įskaitytina suma bus panaudojama mano paskolos apmokėjimui?
Pagal galiojančius teisės aktus, gali būti įskaitomos tik tos sumos, kurių mokėjimo terminai yra suėję (pavyzdžiui, suėję mokėjimai pagal paskolos sutarties mokėjimo grafiką).
Klientui norint atlikti pilną įskaitymą, reikia pateikti prašymą bankui ir, esant pakankamai įskaitymo sumai kliento sąskaitose arba įnešus trūkstamą sumą, yra galimas kredito sutarties mokėjimo grafiko pakeitimas.
Įskaitytina suma nebus automatiškai pritaikoma išankstiniam daliniam arba pilnam paskolos apmokėjimui, todėl norint įvykdyti pilną įskaitymą klientui reikia avykti į veikiantį banko SNORAS padalinį, užpildyti ir pateikti prašymą dėl Paskolos sandorio nutraukimo ir įskaitymo.
Jei norite refinansuoti paskolą, prašome susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo.

11. Pildydamas kreditorinį reikalavimą nurodžiau visą sąskaitų likučių sumą, tačiau dabar dalis šios sumos, bet ne visa suma, bus naudojama įskaitymui. Kas nutiks mano kreditoriniam reikalavimui?
Jūsų kreditorinis reikalavimas bus sumažintas įskaitytina suma.

12. Aš jau užpildžiau ir pateikiau prašymą dėl įskaitymo banko Bankroto administratoriui. Kaip bus sprendžiamas mano prašymas?
Bankroto administratoriaus sprendimu, siekiant standartizuoti įskaitymo tvarką, klientams, kurių sąskaitose turima lėšų suma neviršija 5.000 LTL,  bus vykdomas automatinis paskolų įskaitymas nuo 2012 vasario 1 d. Jei jūsų netenkina nustatyta įskaitymo tvarka prašome atvykti į veikiančius banko padalinius arba susiekti su banku ir patikslinti savo poziciją.

13. Aš turiu mokėjimo kortelę su kredito limitu, galiojančiu iki kortelės galiojimo pabaigos. Ar galiu įskaitytiną sumą įskaityti į panaudotą kredito limitą?

Mokėjimo kortelių turėtojai, kurių įsiskolinimas Bankui yra daugiau nei 10 Lt didesnis už įskaitytiną sumą, gali pasirinkti tokius įsiskolinimo padengimo variantus:
 • 1) pilnai padengti įsiskolinimą Bankui sumokėdami skirtumą tarp įsiskolinimo ir įskaitytinos sumos;
 • 2) naudoti įskaitytiną sumą priskaičiuotų palūkanų mokėjimui tada, kai sukanka jų mokėjimo terminas, o galutinį atsiskaitymą su banku atlikti baigiantis kortelės galiojimo terminui. Jei klientas, pasirinkęs šį įskaitymo būdą, vėliau nuspręs, kad nori pilnai padengti įsiskolinimą Bankui anksčiau nei baigsis kortelės sutartis, jis gali bet kuriuo metu pasinaudoti aukščiau išdėstytu pirmuoju variantu.
Jei banko klientas be mokėjimo kortelės įsiskolinimo turi kitų paskolinių įsipareigojimų, tuomet jis gali pasirinkti kaip panaudoti turimą įskaitytiną sumą - arba pirma pilnai padengti mokėjimo kortelės įsiskolinimą, arba iš įskaitytinos sumos dengti visus paskolinius įsipareigojimus pagal jų grafikus.

 

Kliento paraiška dėl įskaitymo

AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_90ca39505886ddef3e476060a7402e50, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0