bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Užsisakykite naujienas įvesdami savo el. pašto adresą:
* Norėdami užsiprenumeruoti naujienas, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Užsisakyti naujienas".
** Norėdami atsisakyti naujienų prenumeratos, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Atsisakyti naujienų".

2011-12-28
Bankas SNORAS atnaujina klientų įmokų už paskolas priėmimą

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

Nepaisant 2011 gruodžio mėn. 7 d. AB bankui SNORAS iškeltos bankroto bylos, klientų turimi kreditiniai įsipareigojimai turi būti vykdomi remiantis paskolų sutartyse nurodytomis sąlygomis. Nors paskolų ir palūkanų mokėjimai buvo laikinai sutrikę, šiuo metu šios problemos yra išspręstos ir paskolų įmokų mokėjimai turi būti tęsiami pagal banko internetinėje svetainėje pateiktas instrukcijas.

1. Kur galiu sužinoti tikslią sumą, kurią turiu mokėti pagal turimus įsipareigojimus?

Tikslias įsipareigojimų sumas galite sužinoti bankinėje sistemoje „Bankas internetu+", paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272, naudodamiesi telefoninės bankininkystės paslauga (jei esate užsisakęs šią paslaugą).

Norint sužinoti tikslius savo sąskaitų likučius ir įsipareigojimų sumas telefonu, turėsite pranešti banko darbuotojui savo gimimo datą ir kliento kodą (kurį galite rasti mokėjimo sąskaitos sutartyje) ir/arba slaptažodį, skirtą informacijos apie mokėjimo korteles teikimą telefonu (kurį galima rasti mokėjimo kortelės sutartyje).

2. Už kurį laikotarpį turiu sumokėti eilines įmokas ir priskaičiuotas palūkanas?

Eilines įmokas ir priskaičiuotas palūkanas turite sumokėti už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. Jei Jūsų lapkričio mėnesio eilinė įmoka buvo sumokėta iki 2011-11-16, mokėkite eilinę gruodžio mėnesio įmoką, kuri nurodyta paskolos grąžinimo sutartyje.

3. Iki kada turiu sumokėti praleistas įmokas?

Iki vasario 2012-02-01 turi būti sumokėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesių eilinės įmokos ir priskaičiuotos palūkanos.

4. Ar bus skaičiuojami delspinigiai už 2011 lapkričio 16 d - 2012 sausio 31 d. nesumokėtas įmokas?

Delspinigiai už nesumokėtas 2011-11-16 - 2012-01-31 eilines įmokas nebus skaičiuojami.

5. Ar galiu įmokas pervesti naudojantis banko SNORAS internetine bankininkystės sistema?

Banko SNORAS internetinės bankininkystės sistemoje mokėjimai neatliekami. Įmokas galite mokėti tik mokėjimo pervedimu iš kito banko.

6. Neturiu galimybės vykdyti savo įsipareigojimų. Kur kreiptis dėl eilinių paskolos grąžinimo įmokų atidėjimo?

Dėl paskolos grąžinimo įmokų atidėjimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.

7. Jei pervesiu mažesnę įmokos sumą nei nurodyta paskolos grąžinimo grafike, ar bus skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai bus skaičiuojami nuo 2012-02-01 už tai dienai neįvykdytus įsipareigojimus.

8. Pagal paskolos sutartį, įmokų mokėjimo grafikas turėjo būti keičiamas po 2011-11-16. Ar bus keičiamas įmokų mokėjimo grafikas ir kokiu būdu jį gausiu?

Kintamų palūkanų perskaičiavimas vyks sutartyje nustatyta tvarka. Dėl kitų paskolos sutarties sąlygų keitimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.

9. Kas privaloma nurodyti vykdant įmokos mokėjimą?

Mokėtojai, norėdami kad jų pervestomis lėšomis paskola būtų dengiama pagal paskolos grąžinimo grafiką, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas" turi nurodyti  - „1".

Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas" turi nurodyti - „2", bei susisiekti su banku ir pateikti prašymą raštu (dėl susitikimo klientas turi skambinti į banko Kontaktų centrą, siųsti el. laišką adresu paskolos@snoras.com arba užpildyti formą banko internetiniame tinklapyje http://www.snoras.com/).

Mokėtojai, pervesdami įmokas valiuta, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti asmens, kurio vardu paimta paskola dengiama pervedamomis lėšomis, kodą. Fiziniams asmenims turi būti nurodytas asmens kodas ir vardas bei pavardė, o juridiniams - juridinio asmens kodas ir pavadinimas. Papildomai mokėtojas turi nurodyti kliento, už kurį dengiama paskolos įmoka, sąskaitos numerį esančios banke Snoras ir nurodytos paskolos sutartyje.

10. Jei eilinė įmoka yra paskutinė pagal paskolos sutartį, kur reikėtų kreiptis dėl dokumentų, susijusių su paskolos sutartimi sutvarkymo (turto įkeitimo panaikinimo ar kt.)?

Dėl paskolos sutarties pasibaigimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.

11. Ar bus atlikti sutartyje numatyti paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai, jei sutartyje numatyta kad vienerius metus moku tik palūkanas linijiniu būdu, o po metų - paskolos įmoką ir palūkanas anuitetiniu būdu?

Visi sutartyje numatyti pakeitimai bus vykdomi.

12. Kokią informaciją apie paskolą banke SNORAS bei vykdomą jos padengimą matysiu elektroninės bankininkystės sistemoje "Bankas internetu +"?

Klientai mokėtinos sumos dydį pagal kiekvieną paskolą gali sužinoti prisijungę prie banko paslaugų teikimo internetu programos „Bankas internetu+" ir skiltyje "Paskolos" pasirinkę atitinkamą paskolos sandorį. Atsidariusiame lange "Mokėtinos sumos" kliento už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 gruodžio mėn. 28 d. privaloma sumokėti suma atvaizduojama lentelėje "Informacija apie pradelstus mokėjimus". Informacija apie artimiausio mokėjimo sumą ir datą pateikiama to paties lango lentelėje "Informacija apie artimiausią mokėjimą".

INFORMACINIS PRENEŠIMAS
 
AB bankas SNORAS bankroto administratorius Neil Cooper suderinęs su Lietuvos banku atnaujina įmokų už paskolas priėmimą.

Informuojame, mėn. 28 d. AB bankas SNORAS (toliau tekste – bankas) atnaujina įmokų už paskolas priėmimą. Klientų prašome nuo nurodytos datos sumokėti mokėtinas įmokas bei kitas sumas, kurios turėjo būti sumokėtos pagal paskolos mokėjimo grafiką nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 gruodžio mėn. 28 d. Visos paskesnės paskolos įmokos bei kitos mokėtinos sumos nuo 2012 vasario mėn. 1 d. klientų turi būti mokamos sutartyje nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame kad, atsižvelgdamas į tai, kad klientai neturėjo galimybės mokėti įmokų ir kitų mokėtinų sumų už suteiktas paskolas laiku, banko administratorius priėmė sprendimą netaikyti delspinigių ir įsipareigojimo mokesčių laikotarpyje nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2012 sausio  mėn. 31 d. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2012 vasario mėn. 1 d. klientams nepadengusiems susikaupusios įsiskolinimo sumos bei neatnaujinusiems įmokų mokėjimo paskolų sutartyse nustatyta tvarka, bus pradėti skaičiuoti delspinigiai.

Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino privalo susisiekti su banku Kontaktų centro numeriu arba naudojantis telefoninės bankininkystės paslauga,  pateikti prašymą raštu užpildant formą banko internetiniame tinklapyje http://www.snoras.lt/lt/paskolosforma arba siųsti el. laišką adresu paskolos@snoras.com.

Kaip pasitikslinti mokėtinos sumos dydį
Klientai mokėtinos sumos dydį pagal kiekvieną paskolą gali sužinoti prisijungę prie banko paslaugų teikimo internetu programos „Bankas internetu+“ ir skiltyje “Paskolos” pasirinkę atitinkamą paskolos sandorį. Atsidariusiame lange “Mokėtinos sumos” kliento už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 gruodžio mėn. 28 d. privaloma sumokėti suma atvaizduojama lentelėje “Informacija apie pradelstus mokėjimus”. Informacija apie artimiausio mokėjimo sumą ir datą pateikiama to paties lango lentelėje “Informacija apie artimiausią mokėjimą”.

Taip pat mokėtiną sumą galite pasitikslinti naudojantis telefoninės bankininkystės paslaugas arba paskambinę į Kontaktų centrą telefonais:
* Skambinant iš Lietuvos: 8 800 272 72 
* Skambinant iš užsienio: +370 5 239 22 39

Norėtume atkreipti klientų dėmesį į tai, kad norint sužinoti mokėtinas sumas telefonu bankui turi būti pateiktas papildomas kliento identifikatorius (kliento kodas, arba slaptažodis, skirtas aptarnavimui telefonu).

Kaip mokėti įmokas ir kitas mokėtinas sumas
Klientai įmokas ir kitas pagal paskolos sutartis mokėtinas sumas sumoka bet kuriame veikiančiame komerciniame banke žemiau aprašyta tvarka:
• mokėjimai litais pervedami į kliento sąskaitą įmokoms banke SNORAS, kaip nurodyta paskolos sutartyje;
• mokėjimai užsienio valiuta pervedami į banko SNORAS sąskaitą AB SEB banke Nr. LT217044060007787462:
• laikotarpyje nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 gruodžio  mėn.  28 d. susikaupusią įsiskolinimo sumą – iki 2012 sausio mėn. 31 d. imtinai;
• kitas einamąsias įmokas už paskolą – sutartyse nustatyta tvarka.

Svarbu:
1) Mokėtojai, norėdami kad jų pervestomis lėšomis paskola būtų dengiama pagal paskolos grąžinimo grafiką, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas“ turi nurodyti  - „1“.
2) Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino:- atliekant mokėjimą pavedimu,  pavedimo formos lauke „Įmokos kodas“ turi nurodyti - „2“, bei susisiekti su banku ir pateikti prašymą raštu.
Dėl susitikimo klientas turi skambinti į banko Kontaktų centrą, siųsti el. laišką adresu paskolos@snoras.com arba užpildyti formą banko internetiniame tinklapyje http://www.snoras.lt/lt/paskolosforma.
3) Mokėtojai, pervesdami įmokas valiuta, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti asmens, kurio vardu paimta paskola dengiama pervedamomis lėšomis, kodą. Fiziniams asmenims turi būti nurodytas asmens kodas ir vardas bei pavardė, o juridiniams – juridinio asmens kodas ir pavadinimas. Papildomai mokėtojas turi nurodyti kliento, už kurį dengiama paskolos įmoka, sąskaitos numerį esančios banke Snoras ir nurodytos paskolos sutartyje.

Dėl įmokų grynais:
Klientai norintys mokėti įmokas už Snoro paskolas grynais turi visų pirma šią sumą pervesti į savo turimą sąskaitą kitame banke ir tuomet padaryti pavedimą į Snoro sąskaitą nurodytą paskolos sutartyje.


AB banko SNORAS bankroto administratorius Neil Cooper


Kitos naujienos
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®