bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Užsisakykite naujienas įvesdami savo el. pašto adresą:
* Norėdami užsiprenumeruoti naujienas, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Užsisakyti naujienas".
** Norėdami atsisakyti naujienų prenumeratos, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Atsisakyti naujienų".

2011-12-28
Svarbi informacija banko SNORAS kreditoriams dėl kreditorinių reikalavimų
Gerb. Kreditoriau,

Informuojame Jus, kad 2011 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį iškelti bankroto bylą AB bankui SNORAS (juridinio asmens kodas: 112025973, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva) (toliau – „Bankas“).

Minėta nutartimi bankroto administratoriumi buvo paskirtas Neil Hunter Cooper (10 Fleet place, Londonas, EC4M 7RB, Jungtinė Karalystė, pažymėjimo Nr. 11198). Nutarties dalis, kuria Bankui iškeliama bankroto byla, įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 20 d. ir nuo minėtos datos Bankas įgijo bankrutuojančios įmonės statusą.

Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi, kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per vieną mėnesį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kreditoriai turi pateikti reikalavimus bankroto administratoriui iki 2012 m. sausio 20 d.

Jeigu kreditorius nepareiškė reikalavimų ir/ar jo reikalavimai buvo pareikšti praleidus aukščiau nurodytą terminą, ar buvo pateikta ne visa reikalaujama informacija, tokius kreditoriaus reikalavimus gali būti atsisakoma priimti. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus aukščiau nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis teismas pripažįsta svarbiomis.

Prašome kreditorių atkreipti dėmesį į informaciją, pateiktą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p., 16 str. ir 17 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 str. 3 d. 1 p.:
(i) Teismui priėmus nutartį iškelti Bankui bankroto bylą, administratorius pradeda atlikti savo funkcijas, o Banko organų įgaliojimai sustabdomi.
(ii) Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teisė valdyti, naudoti Banko turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas Banko kreditorius ar kitas
asmuo neturi teisės perimti Bankui priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
(iii) Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, t.y. 2011 m. gruodžio 7 d., laikoma, kad visi Banko skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.
(iv) Administratorius gali vykdyti Banko sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Reikalavimų pateikimui rekomenduojame naudoti prie šio pranešimo pridėtą formą. Prašome užpildyti formą aiškiai ir teisingai didžiosiomis raidėmis. Formą turi pasirašyti atsakingas asmuo.
Jeigu formą pasirašo kreditoriaus įgaliotas asmuo, kartu su forma pridedamas įgaliojimas. Kartu su reikalavimu kreditorius turi pateikti šiuos reikalavimus patvirtinančias dokumentų (jei tokių yra) kopijas (pvz. sąskaitos faktūros, sutartys ir kt.). Be to, kreditorius turi nurodyti reikalavimo pobūdį, jo atsiradimo datą, dydį ir informaciją apie prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones.

Reikalavimus su visais priedais prašome siųsti adresu:
Bankrutuojanti AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7,
Vilnius,
Lietuva

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Lietuvoje, privalo pateikti savo reikalavimą lietuvių kalba.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 92 str. 6 dalimi, Banko kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra priimančiojoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi teisę pateikti reikalavimą tos valstybės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, tačiau turi būti pridėtas reikalavimo vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, kai kreditorius pateikia savo reikalavimą Europos Sąjungos valstybės, išskyrus Lietuvą, valstybine ar viena iš valstybinių kalbų, reikalavimas turi turėti antraštę lietuvių kalba „Reikalavimo pateikimas“.

Daugiau informacijos rasite internetiniame parsisiuntę žemiau nurodytus dokumentus:
Pranešimas kreditoriams.pdf
kreditorių reikalavimų pateikimo forma.pdf

Neil Hunter Cooper
Bankroto administratorius

Kitos naujienos
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®