Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_a8c6b9c3d55c998da6f5888de9792c80, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/conf/statments.php on line 59

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/snoras/conf/statments.php:59) in /var/www/snoras/index.php on line 22
Naujienos - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS - Bankas SNORAS
bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Užsisakykite naujienas įvesdami savo el. pašto adresą:
* Norėdami užsiprenumeruoti naujienas, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Užsisakyti naujienas".
** Norėdami atsisakyti naujienų prenumeratos, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Atsisakyti naujienų".

2011-11-23
SNORO klientų dažniausiai užduodami klausimai
Refinansavimas

INDĖLININKAI

Ar saugūs mano pinigai, laikyti AB bankas SNORAS?
Taip, indėliai yra saugūs. Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, juridinių ir fizinių asmenų indėliai bei grynieji pinigai (litais, JAV doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių bei Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis) sąskaitose iki 345 280 litų (100 000 eurų) yra apdrausti valstybės. Daugiau informacijos apie sąlygas žr. svetainėje http://www.iidraudimas.lt/

Ar turėti pinigai banko sąskaitoje, gautas atlyginimas traktuojami taip pat kaip indėlis ir jiems yra numatyta kompensacija?
Taip, indėliai ir lėšos banko sąskaitoje traktuojami vienodai.

Ar 345 280 Lt išmoką numatyta mokėti tik gyventojams, ar jos gali tikėtis ir įmonės?
Tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Kada bus galima atgauti indėlį, laikytą AB bankas SNORAS?
Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, banko licencijos atšaukimas laikomas draudžiamuoju įvykiu. Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos litais per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo įmonės taryba, esant išskirtinėms aplinkybėms, suderinusi su priežiūros institucija, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

KAS NEGALI PRETENDUOTI Į INDĖLIŲ DRAUDIMO IŠMOKĄ?
Šie atvejai numatyti Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnyje.
1. Draudimo išmokos nemokamos:
1) indėlininkams ar investuotojams, kurių indėliai ar įsipareigojimai investuotojams teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
2) indėlininkams ar investuotojams, kurių indėliai ar įsipareigojimai investuotojams pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
3) banko, kredito unijos ar įmonės administracijos vadovams, banko, kredito unijos ar įmonės filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų banko akcinio kapitalo dalį, ar asmenims, ne mažiau kaip 5 procentus banko akcinio kapitalo turinčiose įmonėse turintiems daugiau kaip 50 procentų kapitalo; asmenims, atliekantiems nepriklausomą banko, kredito unijos ar įmonės auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
4) banko, kredito unijos ar įmonės paskolos gavėjams, jeigu indėliai ar įsipareigojimai investuotojui ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu banko, kredito unijos ar įmonės paskolos gavėjo indėlis ar įsipareigojimai investuotojui yra didesni už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio ar įsipareigojimų investuotojui atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė, negu nurodyta šio Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje;
5) už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
6) už indėlius, kuriems draudėjas yra nustatęs palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstaigoje nustatytą palūkanų normą.
2. Indėlininkams ar investuotojams, dėl kurių indėlių lėšų ar įsipareigojimų investuotojams įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

OBLIGACIJŲ, INDĖLIŲ SERTIFIKATŲ TURĖTOJAI, AKCININKAI IR KITI KREDITORIAI
Bankroto atveju, banko kreditorių reikalavimai tenkinami, pagal LR Bankų įstatymą:
87 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė
1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe.
2. Antrąja eile tenkinami valstybės įmonės Indėlių ir investicijų draudimas reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su draudimo išmokų banko indėlininkams ar investuotojams, nurodytiems Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, išmokėjimu.
3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija.
4. Ketvirtąja eile tenkinami kiti banko kreditorių, išskyrus nurodytus šio straipsnio 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse, reikalavimai.
5. Penktąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl bankui suteiktų pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų ir banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius, išskyrus reikalavimus, kurie nurodyti šio straipsnio 6 dalyje.
6. Šeštąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius ir kurių įsigijimo sandoriuose numatyta, kad pagal juos reikalavimai tenkinami tik po kitų banko kreditorių reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl bankui suteiktų pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų ir kitų banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius.
7. Septintąja eile tenkinami banko akcininkų, turinčių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, banko stebėtojų tarybos narių, banko valdybos narių ir banko administracijos vadovų reikalavimai.

REFINANSAVIMAS
1. Ką turiu padaryti, kad galėčiau refinansuoti banko SNORAS išduotą paskolą?
Klientai, kurie nori refinansuoti savo esamus įsipareigojimus, pirmiausia turėtų skambinti mūsų nemokamu Klientų aptarnavimo centro telefonu 8 800 272 72. Užsienio klientai turėtų skambinti šiuo numeriu: +370 5 239 22 39.
Šiuo metu mes dirbame su atitinkamomis institucijomis, kad galėtume atlikti refinansavimo procedūras.  Netrukus pateiksime daugiau informacijos.
2. SNORAS yra priėmęs sprendimą man suteikti kreditavimo paslaugas, bet aš jomis dar nepasinaudojau. Ar galiu pasinaudoti šiomis paslaugomis?
Deja, bet 2011 m. gruodžio 7 d. paskyrus banko SNORAS bankroto administratorių, Lietuvos bankas atšaukė banko SNORAS licenciją. Todėl mes nebegalime vykdyti bankinės veiklos, taip pat išmokėti pinigų savo klientams.
3. Mano paskola garantuojama INVEGA. Į ką tokiu atveju turėčiau kreiptis?
Pirmiausia prašome paskambinti į mūsų Klientų aptarnavimo centrą telefono numeriu 8 800 272 72.
4. Mano paskola garantuojama ŽŪPGF. Į ką tokiu atveju turėčiau kreiptis?
Pirmiausia prašome paskambinti į mūsų Klientų aptarnavimo centrą telefono numeriu 8 800 272 72.
5. Aš bandžiau atlikti mokėjimus pagal savo paskolos sutartį, tačiau nesu įsitikinęs, kas nutiko šiems pinigams. Ar juos gavo SNORAS?
Klientai turėtų patikrinti savo sąskaitų išrašus per internetinę bankininkystę, kad nustatytų, ar buvo atlikti ir užskaityti mokėjimai.
6. Aš nenoriu refinansuoti savo paskolos. Ar galiu ir toliau atlikinėti mokėjimus pagal savo paskolos sutartį, kaip buvau įpratęs?
Jūsų įsipareigojimai SNORUI pagal paskolos sutartį tęsiasi, ir paskolų palūkanos bus skaičiuojamos ir kaupsis toliau. Mes dirbame su atitinkamomis institucijomis, kad galėtume atlikti reikiamas procedūras  susijusias su Jūsų  paskolomis. Pranešimą dėl paskolų operacijų apdorojimo paskelbsime netrukus.
 7. Kaip sužinoti savo paskolos esamą balansą?
Klientai gali patikrinti savo ataskaitas per internetinę bankininkystę. Mes šiuo metu suderiname klientų sąskaitas. Tai reiškia, kad mes netrukus informuosime savo klientus apie išpirkimo galimybes, ir tai bus refinansavimo proceso dalis.
8. Ar man reikia sumokėti visą paskolą, kad galėčiau ją perfinansuoti?
Paskolos sutarties sąlygos vis dar galioja. Klientams reikės sumokėti visą paskolą, kad iš naujo ją finansuotų. Tai apima paskolos sumą, sukauptas palūkanas ir kitas išlaidas, kurios yra numatytos paskolos sutartyje su banku.
9. Turiu SNORE indėlį ir paskolą. Ar galiu kompensuoti šias sumas? Kaip tai įtakos mano reikalavimą Indėlių draudimo fondui?
Pagal Lietuvos įstatymus klientai negali kompensuoti sumų, kurias yra skolingi bankui, su banke laikomų indėlių sumomis.
Mes šiuo metu glaudžiai bendradarbiaujame su Finansų ministerija, Lietuvos banku ir Indėlių draudimo fondu, kad padėtume jiems apskaičiuoti SNORO klientams, kuriems yra taikomas indėlių draudimas, tenkančias sumas.

TURINTYS PASKOLAS 
Nepaisant 2011 gruodžio mėn. 7 d. AB bankui SNORAS iškeltos bankroto bylos, klientų turimi kreditiniai įsipareigojimai turi būti vykdomi remiantis paskolų sutartyse nurodytomis sąlygomis. Nors paskolų ir palūkanų mokėjimai buvo laikinai sutrikę, šiuo metu šios problemos yra išspręstos ir paskolų įmokų mokėjimai turi būti tęsiami pagal banko internetinėje svetainėje pateiktas instrukcijas.
1. Kur galiu sužinoti tikslią sumą, kurią turiu mokėti pagal turimus įsipareigojimus?
Tikslias įsipareigojimų sumas galite sužinoti bankinėje sistemoje „Bankas internetu+", paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272, naudodamiesi telefoninės bankininkystės paslauga (jei esate užsisakęs šią paslaugą).
Norint sužinoti tikslius savo sąskaitų likučius ir įsipareigojimų sumas telefonu, turėsite pranešti banko darbuotojui savo gimimo datą ir kliento kodą (kurį galite rasti mokėjimo sąskaitos sutartyje) ir/arba slaptažodį, skirtą informacijos apie mokėjimo korteles teikimą telefonu (kurį galima rasti mokėjimo kortelės sutartyje).
2. Už kurį laikotarpį turiu sumokėti eilines įmokas ir priskaičiuotas palūkanas?
Eilines įmokas ir priskaičiuotas palūkanas turite sumokėti už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. Jei Jūsų lapkričio mėnesio eilinė įmoka buvo sumokėta iki 2011-11-16, mokėkite eilinę gruodžio mėnesio įmoką, kuri nurodyta paskolos grąžinimo sutartyje.
3. Iki kada turiu sumokėti praleistas įmokas?
Iki vasario 2012-02-01 turi būti sumokėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesių eilinės įmokos ir priskaičiuotos palūkanos.
4. Ar bus skaičiuojami delspinigiai už 2011 lapkričio 16 d - 2012 sausio 31 d. nesumokėtas įmokas?
Delspinigiai už nesumokėtas 2011-11-16 - 2012-01-31 eilines įmokas nebus skaičiuojami.
5. Ar galiu įmokas pervesti naudojantis banko SNORAS internetine bankininkystės sistema?
Banko SNORAS internetinės bankininkystės sistemoje mokėjimai neatliekami. Įmokas galite mokėti tik mokėjimo pervedimu iš kito banko.
6. Neturiu galimybės vykdyti savo įsipareigojimų. Kur kreiptis dėl eilinių paskolos grąžinimo įmokų atidėjimo?
Dėl paskolos grąžinimo įmokų atidėjimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.
7. Jei pervesiu mažesnę įmokos sumą nei nurodyta paskolos grąžinimo grafike, ar bus skaičiuojami delspinigiai?
Delspinigiai bus skaičiuojami nuo 2012-02-01 už tai dienai neįvykdytus įsipareigojimus.
8. Pagal paskolos sutartį, įmokų mokėjimo grafikas turėjo būti keičiamas po 2011-11-16. Ar bus keičiamas įmokų mokėjimo grafikas ir kokiu būdu jį gausiu?
Kintamų palūkanų perskaičiavimas vyks sutartyje nustatyta tvarka. Dėl kitų paskolos sutarties sąlygų keitimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.
9. Kas privaloma nurodyti vykdant įmokos mokėjimą?
Mokėtojai, norėdami kad jų pervestomis lėšomis paskola būtų dengiama pagal paskolos grąžinimo grafiką, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas" turi nurodyti  - „1".
Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas" turi nurodyti - „2", bei susisiekti su banku ir pateikti prašymą raštu (dėl susitikimo klientas turi skambinti į banko Kontaktų centrą, siųsti el. laišką adresu paskolos@snoras.com arba užpildyti formą banko internetiniame tinklapyje http://www.snoras.com/).
Mokėtojai, pervesdami įmokas valiuta, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti asmens, kurio vardu paimta paskola dengiama pervedamomis lėšomis, kodą. Fiziniams asmenims turi būti nurodytas asmens kodas ir vardas bei pavardė, o juridiniams - juridinio asmens kodas ir pavadinimas. Papildomai mokėtojas turi nurodyti kliento, už kurį dengiama paskolos įmoka, sąskaitos numerį esančios banke Snoras ir nurodytos paskolos sutartyje.
10. Jei eilinė įmoka yra paskutinė pagal paskolos sutartį, kur reikėtų kreiptis dėl dokumentų, susijusių su paskolos sutartimi sutvarkymo (turto įkeitimo panaikinimo ar kt.)?
Dėl paskolos sutarties pasibaigimo Jums reikia susisiekti su banku ir susitarti dėl susitikimo. Kreiptis galite paskambinę nemokama telefono linija 8 800 27272 arba siųsdami užklausą el. paštu paskolos@snoras.com arba užpildžius nustatytą formą banko tinklapyje.
11. Ar bus atlikti sutartyje numatyti paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai, jei sutartyje numatyta kad vienerius metus moku tik palūkanas linijiniu būdu, o po metų - paskolos įmoką ir palūkanas anuitetiniu būdu?
Visi sutartyje numatyti pakeitimai bus vykdomi.
12. Kokią informaciją apie paskolą banke SNORAS bei vykdomą jos padengimą matysiu elektroninės bankininkystės sistemoje "Bankas internetu +"?
Klientai mokėtinos sumos dydį pagal kiekvieną paskolą gali sužinoti prisijungę prie banko paslaugų teikimo internetu programos „Bankas internetu+" ir skiltyje "Paskolos" pasirinkę atitinkamą paskolos sandorį. Atsidariusiame lange "Mokėtinos sumos" kliento už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 gruodžio mėn. 28 d. privaloma sumokėti suma atvaizduojama lentelėje "Informacija apie pradelstus mokėjimus". Informacija apie artimiausio mokėjimo sumą ir datą pateikiama to paties lango lentelėje "Informacija apie artimiausią mokėjimą".

Kitos naujienos
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a8c6b9c3d55c998da6f5888de9792c80, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0